NOVI, POVI, GOVI

      Reacties uitgeschakeld voor NOVI, POVI, GOVI

Een deel van u zal afhaken vanwege de gruwelijke afkortingen. Een ander deel van u zal denken waar gaat dit over. En de overige lezers zullen het herkennen en er waarschijnlijk ook zelf mee bezig zijn. NOVI, POVI en GOVI staan voor nationale, provinciale en gemeentelijke omgevingsvisies. Dat zijn geweldig belangrijke beleidsdocumenten op basis van de Omgevingswet; dus went u maar aan het rijtje.

Ik nam vorige week deel aan een bijeenkomst in de Garenspinnerij in Gouda over de plek van het Groene Hart in de Nationale Omgevingsvisie. De bijeenkomst werd georganiseerd door het NOVI-team van BZK en het Programmabureau Groene Hart.  Tijdens de bijeenkomst kwamen twee signalen op een mooie manier samen: vanuit de deelnemers uit het Groene Hart werd breed de behoefte geuit aan duidelijke, richtinggevende uitspraken van de rijksoverheid over de lange termijn ontwikkelingen in/van het Groene Hart. En vanuit het NOVI-team werd aangegeven dat de NOVI handvatten wil bieden voor bestuurders en samenleving die verantwoord handelen mogelijk maken.

Een ander krachtig geluid betrof de noodzaak om niet alleen naar het Groene Hart in de strikte zin te kijken (de begrenzing van het Nationaal Landschap Groene Hart), maar ook en vooral naar het Groene Hart als vitaal onderdeel van de Groene Metropool. Betrokkenheid van de stedelijke gebieden bij discussies over de ontwikkeling van het Groene Hart werd cruciaal ervaren.

Nog maar even: de Omgevingswet die in 2021 in werking treedt, verplicht rijk, provincies en gemeenten tot het maken van omgevingsvisies. In die omgevingsvisies moeten zij op een samenhangende manier hun strategische visie voor de lange termijn geven voor de gehele fysieke leefomgeving.. Een omgevingsvisie gaat dus in op de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed.
Een geweldige klus met een geweldige doorwerking voor iedereen die betrokken is bij de kwaliteit van onze leefomgeving.

Hoewel het nog moeilijk bleek om het Groene Hart concreet te verankeren in de NOVI, kwam ik er optimistisch vandaan. Vanuit de Stichting Groene Hart pakken we de handschoen op om daar een voorzet voor te doen. Suggesties van lezers van de Groene Flits voor passende NOVI-teksten zijn welkom.

Chris Kalden