Op naar het stemlokaal op 20 maart!

      Reacties uitgeschakeld voor Op naar het stemlokaal op 20 maart!

Het kost provincies en waterschappen meestal grote moeite om in de buurt van een opkomstpercentage van 50 % te komen. De meest gehoorde argumenten om niet te gaan stemmen voor de Staten en de Waterschapsbesturen zijn onbekend en ver weg. Nu valt er een hoop te zeggen over nut en noodzaak van provincies en waterschappen, maar rond de komende verkiezingen doet dat er helemaal niet toe.

Provincies en waterschappen hebben op dit moment grote, wettelijke verantwoordelijkheden voor de kwaliteit van onze leefomgeving, zowel beleidsmatig als uitvoerend. Door grootschalige decentralisaties, uiteindelijk te bevestigen in de Omgevingswet, zijn verantwoordelijkheden en taken verschoven van rijk naar provincie. En waterschappen zijn weliswaar gebonden aan rijks- en provinciaal water- en veiligheidsbeleid, maar hebben tegelijk een grote eigen ruimte voor de invulling daarvan in hun eigen gebied.

Hoe het Groene Hart er uit ziet, waar wordt beschermd, waar wordt ontwikkeld, welke functies ruimte krijgen en welke niet, wordt voor een groot deel bepaald in de Staten en de algemene besturen van de waterschappen.
Als het Groene Hart u aan het hart gaat, is dat alleen voldoende om te gaan stemmen!

Natuurlijk maakt het vervolgens uit op wie u dan stemt. We helpen u bij het bepalen van uw keuze door verwijzing naar enkele stemwijzers, door wat vergelijken tussen programma’s te maken en verkiezingsdebatten te vermelden. Maar wandelen naar het stemlokaal moet u uiteindelijk zelf doen.

Chris Kalden, voorzitter