PAL-symposium ‘Groene Hart: feit of fictie?’

      Reacties uitgeschakeld voor PAL-symposium ‘Groene Hart: feit of fictie?’

Op vrijdag 28 augustus 2015 organiseert de Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit Zuid-Holland een symposium over het Groene Hart.

13.00-15.00 uur in Fort Wierickerschans

Met inlooplunch vanaf 12.15 uur

Meld u via deze Link snel aan!

Sprekers

Opening lezing door PAL-voorzitter Jan Helder
Daarbij zal hij ingaan op de in het coalitieakkoord van Zuid-Holland aangekondigde nieuwe toekomstvisie voor het Groene Hart, waar de provincies samen met de regio aan gaan werken en waar dit symposium een bijdrage aan wil leveren.

Paul Langeweg, lid dagelijks bestuur Vereniging Deltametropool
Nico Pieterse van het Planbureau voor de Leefomgeving, mede-auteur PBL-rapport Het Groene Hart in beeld
Chris Kalden, voorzitter Stichting Groene Hart
Jan Zeeman, investeerder in de gastvrijheidseconomie

lees verder PAL symposium: nieuwe Groene Hartvisie nodig

verdere informatie: http://www.zuid-holland.nl/overons/pal/
De
PAL-Powerpoint toont wie wij zijn en wat wij doen.