PAL-symposium: nieuwe Groene Hart visie nodig

      Reacties uitgeschakeld voor PAL-symposium: nieuwe Groene Hart visie nodig

PALsymposium28aug2015Twee honderd belangstellenden waren vrijdag naar het symposium van de  Provinciale Adviescie. Leefomgevingskwaliteit (PAL) in Fort Wiericker-schans gekomen. Oud-VVD-statenlid en PAL-voorzitter Jan Helder zette de toon met een sombere analyse van de gevaren die het Groene Hart bedreigen, o.a. economische stagnatie, leegstand en voortgaande bodemdaling. De Stuurgroep Groene hart heeft daarom een nieuwe visie nodig. Vervolgens kwamen vier inleiders aan het woord.
Paul Langeweg van Ver.Deltametropool pleitte voor verweving van Randstad en Groene hart als metropolitaan landschap: een uitstekende vestigingsplaats die onze internationale concurrentiepositie kan versterken.
Nico Pieterse van het PBL wees op de grote problemen door de bodemdaling, bijna 1 meter de komende eeuw: hierdoor worden kosten van riolering, bemaling, wegen en nutskabels steeds hoger. Er is meer regie op de lokale agenda nodig, aldus Pieterse.
SGH-voorzitter Chris Kalden pleitte voor meer samenwerking tussen bestuur, bedrijfsleven en instellingen; niet- samenwerking is geen optie.
Tenslotte gaf ondernemer Jan Zeeman een overzicht van de duurzame initiatieven die de V.O.ZEE (Verenigde Onderneming Zeeman) afgelopen tientallen jaren heeft ontplooid.

 

Onderstaande presentaties zijn beschikbaar:

De  Provinciale Adviescie. Leefomgevingskwaliteit (PAL) heeft hierover een advies uitgebracht.
Lees verder PAL-commissie: “Groene Hart ontbeert leiderschap” en
het PAL-advies Groene Hart

Eerdere adviezen zijn bv.:
Bodemdaling ; Weidevogels ; Naar een waardenvolle landbouw in Zuid-Holland.