PARK-advies Kwaliteitsbeeld 2050

      Reacties uitgeschakeld voor PARK-advies Kwaliteitsbeeld 2050

“Kwaliteitsbeeld Noord-Holland 2050” heet het advies dat de Provinciale Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK), Jandirk Hoekstra, presenteert aan de provincie Noord-Holland.
Het kwaliteitsbeeld beschrijft de waarden van het provinciale landschap, brengt in beeld hoe met de diverse opgaven die op het landschap afkomen zou kunnen worden ongesprongen en biedt perspectief voor het beleid met betrekking tot het landschap op het provinciale schaalniveau.
Het kwaliteitsbeeld is bedoeld als bouwsteen voor de omgevingsvisie.

Het begrip landschap wordt in het kwaliteitsbeeld niet opgevat als een sectoraal thema naast bijvoorbeeld natuur, recreatie en cultuurhistorie. Landschap staat voor de manier waarop mensen vroeger, nu en straks omgaan met fysieke gegevenheden als bodem, water en klimaat. En voor de gebruiksmogelijkheden en de beelden die daaruit ontstaan. Op deze manier opgevat vormt landschap de verbinding tussen verschillende thema’s en opgaven.

 

Klik voor vergroten