Pauze

      Reacties uitgeschakeld voor Pauze

Esther van den Bor

Crises
Het nieuws en de verhalen die we aan elkaar vertellen over hoe slecht het gaat. Alles is zo duur geworden, zo veel mensen zijn al echt in de financiële problemen gekomen. Wanneer je de cijfers van aantallen klanten bij de voedselbank ziet, hoort van de prijsstijgingen van energielasten, hoort van de inflatiecijfers die door CBS worden gepubliceerd, dan zucht je diep. Vooral wanneer je beseft dat dit nog lang niet is opgelost. Erger nog, er komen nog veel meer kosten aan, die niet eens beschreven zijn. De meeste van deze te verwachten kosten zijn wel al voorspeld. Droogte/wateroverlast/tegenvallende oogsten/migratie/ziektes/hittestress/agressie en wanhoop van diegenen die zich uitgesloten voelen. De meeste hebben “we” over onszelf afgeroepen. Door weg te kijken. Door voor ons uit te schuiven. Door steeds opnieuw te kiezen voor korte termijn oplossingen, die voortbouwen op bestaande leefstijl.

Innovaties en Omdenken
Innovaties zijn er vele. Niet alleen de technische verbeteringen aan bestaande systemen. Maar ook machines en systemen en organisatievormen die voortkomen uit een andere manier van denken. Vaak gestoeld op gebruik van materialen en grondstoffen uit de directe eigen omgeving. Waarbij verbinden met de natuur voorop staat, waar het samenwerken met verschillende disciplines synergie geeft en vooral waar echte positieve kwaliteit van leven op de lange termijn de doorslag geeft. In onze gezondheidszorg liggen bijvoorbeeld geweldige kansen voor betere echte gezondheid voor veel lagere kosten. Veroudering en welvaartsziektes veroorzaken een enorme groei in de kosten. Intussen zijn er veel stoffen om ons heen die onze gezondheid schaden en de weerbaarheid van ons eigen lichaam afbreken. Dweilen met de kraan open! Welvaart brengt veel nadelen mee die inmiddels wel erkend worden. Maar de oplossingen zoals gebruik van kruiden, een gezondere leefmilieu en minder stress worden beschouwd als soft, niet wetenschappelijk onderbouwd, niet passend in ons systeem van verzekeringen.

Het zou goed zijn wanneer we een pauze nemen en de doelen van ons leven en onze maatschappij her-ijken. Wat is werkelijk van waarde en hoe streven we dat na en met welke middelen. Dat kunnen we ook individueel doen. En elkaar daarin inspireren en meenemen naar echte oplossingen en een beter leven.