Plan voor woningbouw Zoeterwoude onaanvaardbaar

      Reacties uitgeschakeld voor Plan voor woningbouw Zoeterwoude onaanvaardbaar

Gedeputeerde Staten hebben de mogelijkheid om woningen te bouwen in Zoeterwoude (plan Zwethof 2018) middels een reactieve aanwijzing geblokkeerd. Woningbouw op deze locatie is ruimtelijk niet aanvaardbaar. Het plan is groter dan 3 hectare en dan moet het in het programma Ruimte opgenomen zijn op de 3 hectarekaart. Omdat het plan te groot is en niet op de 3 hectarekaart staat is het vastgestelde bestemmingsplan strijdig met de verordening Ruimte.
Sinds de aankoop van de grond in 2005 probeert de gemeente hier bouwplannen te ontwikkelen. Dit tegen de zin van de provincie ZH en van de bewoners in de Zuidbuurt, die tegen bebouwing zijn in het groene gebied tussen Dorp en Zuidbuurt.

zie ook  Kwaliteitsopgave: Bouwplan Zwethof Zoeterwoude

Zwethof is bouwproject van 41 woningen aan de zuidkant van Zoeterwoude-Dorp. Omdat dit gebied in het Groene-Hart ligt heeft het jaren geduurd voordat de betrokken partijen zich konden vinden in een bouwplan. Volgens de gemeente is er: “veel aandacht besteed aan de landschappelijke inpassing, het ontwikkelen van natuur en aan duurzaam bouwen”. Zoeterwoude heeft bij het ontwerpen van het plan ook veel overleg gehad met de provincie.
Het lijkt een beetje op een welles-nietes spelletje tussen de gemeente Zoeterwoude en de Provinciale Staten. Mag er begonnen worden met het bouwen van zo’n 40 woningen in de Zwethof? De gemeente Zoeterwoude zegt unaniem ja, terwijl de Provinciale Staten beweren dat het plan in strijd is met de provinciale regels. De rechter moet uitsluitsel geven.

Afb. de huidige situatie

Documenten