Plannen van Groene-Hartgemeenten zoek

      Reacties uitgeschakeld voor Plannen van Groene-Hartgemeenten zoek

Het eerste artikel van de (nieuwe) Wet Ruimtelijke Ordening, die op 1 juli 2008 in werking is getreden luidt: “De gemeenteraad stelt ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening voor het gehele grondgebied van de gemeente een of meer structuurvisies vast waarin de hoofdzaken van het door de gemeente te voeren ruimtelijk beleid zijn vastgelegd.” Deze plannen moeten worden gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl, een openbaar toegankelijke website waarop ook de bestemmingsplannen worden gepubliceerd.
De werkgroep Planologie van de Stichting Groene Hart heeft een onderzoekje gedaan naar die verschillende plannen en geconstateerd dat 20 gemeenten in het Groene Hart hun structuurvisies (nog) niet op die website hebben geplaatst. In veel gevallen zullen ze ergens op de eigen website van de gemeente staan, maar soms is dit wettelijk vereiste document ook daar niet terug te vinden. Zo verwijst Gouda naar de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl waar het niet staat, maar kon dit document wel worden terug gevonden bij een wijkvereniging. Sommige gemeenten zijn wel aan zo’n document begonnen, maar hebben dat nooit afgemaakt, of het is niet door de raad vastgesteld. De meeste van de ontbrekende plannen zijn van vóór 2008 en nooit op de landelijke website geplaatst.