Plannen voor herinrichting natuurgebied De Groote Zaag

      Reacties uitgeschakeld voor Plannen voor herinrichting natuurgebied De Groote Zaag

GroteZaagDe herinrichting natuurgebied De Groote Zaag kan doorgang vinden. De commissie was unaniem in haar oordeel. ” Dit prachtige stukje natuur in de Krimpenerwaard verdient een metamorfose”. De herinrichting van het natuurgebied De Groote Zaag staat als hamerpunt geagendeerd voor de raadsvergadering van Krimpen in april. Eiland De Zaag in Krimpen aan de Lek bestaat uit de Grote en de Kleine Zaag.
De Grote Zaag is ruim 20 hectare natuur, gelegen tussen De Kleine Zaag en het Stormpoldervloedbos in. Het niet opgespoten deel van De Zaag bestaat vooral uit rietmoeras, rietruigten en hakgriend. Verschillende moerasvogelsoorten, waaronder de blauwborst, voelen zich hier thuis. In botanisch opzicht spreken soorten als de spindotter en het zomerklokje tot de verbeelding. Dit zijn zogeheten getijdensoorten, planten die voorkomen in gebieden die onder invloed van eb en vloed staan, zoals op De Zaag. Op de zomerkade staat een lange rij knotessen. Incidenteel wordt hier ook een bever waargenomen.
De Kleine Zaag (17 ha.) ligt ten westen van Krimpen aan de Lek. De Zaag is een ideale plek voor eendachtigen, steltlopers en zangvogels in het vroege voorjaar. Het natuurgebied bestaat uit buitendijkse rietlanden en een opgespoten zomerpolder die deels uit grasland en deels uit hoog opgaande wilgen bestaat. In het voorjaar pleisteren veel doortrekkende vogels enige tijd in het gebied. Door de Kleine Zaag loopt een gemarkeerde wandelroute van 2 km en start bij Zaagbrug, industrieterrein De Zaag.