Plassen geschikt als energiebron

      Reacties uitgeschakeld voor Plassen geschikt als energiebron

De vele grote wateroppervlakken in het Groene Hart kunnen als warmtebron worden benut als alternatief voor het huidige gasverbruik. Veelal zijn het burgerinitiatieven, zoals bij de Braassemmermeer en de Klinkenbergerplas, die hebben geleid tot concrete plannen. Vanwege het innovatieve stadium zijn nog wel haalbaarheidsstudies vereist. Daarvoor is de steun nodig van gemeente en waterschap en van provinciale subsidies.

De plassen waaraan de warmte wordt onttrokken worden elke zomers weer opgewarmd; deze warmte kan in de grond worden opgeslagen voor gebruik in de winter. Die opslagtechniek (Koude Warmte Opslag, KWO) wordt al breed wordt toegepast.

Ook de waterschappen ontwikkelen plannen voor warmtewinning bij gemalen, die grote volumes aan water verpompen, waaruit warmte gewonnen kan worden: de “Smart-polder”.

 

Documenten

 

zie  Kwaliteitsatlas.nl/2020/03/      Aquathermie-steeds-meer-in-beeld/