Plassengebieden Groene Hart verloederen in snel tempo

      Reacties uitgeschakeld voor Plassengebieden Groene Hart verloederen in snel tempo

plassen-150x150Afgelopen maand heeft de Stichting Groene hart aandacht gevraagd voor de verloedering van de plassengebieden in het Groene hart. In het AD Groene hart zijn hierover grote artikelen verschenen, met daarop weer veel reacties.

 

 

Reeuwijkse Plassen…
In Reeuwijk is inmiddels het Natuurnetwerk Reeuwijkse Plassen uitgebreid tot een zestal organisaties: Stichting Groene Hart, Wetlandwacht Vogelbescherming, Nivon, IVN, Stichting Natuurbeheer Reeuwijkse Plassen en KNVV Gouda. Zij hebben in een open brief aan de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk hun zorgen geuit over de Reeuwijkse Plassen. Zij vrezen dat als het nieuwe bestemmings-plan wordt vastgesteld door de gemeenteraad, het plassengebied nog verder zal verloederen. Meer mensen, verkeer en bebouwing betekent het einde van de kernwaarden van het plassengebied: natuur, rust, ruimte en openheid, aldus de natuurorganisaties. Daarbij wijzen ze ook op de dreiging van het verdwijnen van bijzondere vogels en planten. Zij zijn bang dat de plassen tot een stadspark verworden. De gevolgen voor de natuur zijn enorm. Ze wijzen daarbij (onder meer) naar de Grote Karekiet. Deze zeldzame vogel heeft een sterke voorkeur voor rietvelden langs het water. De Karekiet, het symbool van de Reeuwijkse Plassen, broedt er sinds kort niet meer door de verdwijning van natuurlijke begroeiing in het natuurgebied. Inmiddels delen veel politieke partijen uit de raad van Bodegraven-Reeuwijk deze bezorgdheid.

…en Vinkeveense Plassen
Ook over de Vinkeveense Plassen zijn er zorgen die vooral gaan over verrommeling en vervuiling als gevolg van illegale bebouwing op de eilandjes in de Vinkeveense Plassen. Jachthaveneigenaar Jos Borger geeft aan dat een gedeelte bestaat uit legale huisjes, en een gedeelte van wat hij noemt het “Wilde Westen”, huisjes die gedoogd worden door de gemeente, maar allemaal illegaal zouden zijn. Volgens Borger mag er officieel alleen in de zomer een grote kist staan waarin een tent staat. Er zou echter de afgelopen twintig jaar steeds meer en steeds grotere blokhutten gebouwd zijn. Met toilet en soms wasmachine die op de Plassen lozen. Deze eigenaren betalen (voor zover bekend) in tegenstelling tot de eigenaren van legale huisjes geen afvalstoffenheffing, geen rioolbelasting, geen waterzuiveringsbijdrage en evenmin WOZ. Verder zijn veel eigenaren een jaar geleden gaan bijbouwen naar aanleiding van een gerucht dat de gemeente vervallen legakkers zou gaan verkopen en met een nieuw beleid zou komen. Maar wat er van waar is ? De kwaliteit van het gebied leidt er flink onder. Tijd voor verbetering ! (AD-Groene Hart)