Polders Groene Hart staan onverminderd onder grote druk

      Reacties uitgeschakeld voor Polders Groene Hart staan onverminderd onder grote druk

60PoldersDe polders in het Groene Hart staan onder grote druk. Dat blijkt uit een onderzoek dat de Groene Hart Academie heeft ingesteld. Student Lucas Houtzamer onderzocht de status van 60 polders in het Groene Hart die vier jaar geleden op een lijst van de Stichting Groene Hart als bedreigd vermeld stonden. Uit het onderzoek blijkt dat inmiddels 28 polders zijn bebouwd of aangetast; 23 polders worden nog steeds bedreigd met bebouwing. Slechts van 9 polders is de huidige status veilig gesteld. Lucas Houtzamer werd bij zijn onderzoek begeleid door het projectteam Kwaliteitsatlas van de Stichting.

Woningbouw enbedrijventerreinen

De voornaamste bedreigingen zijn woningbouw, bedrijventerreinen, wegenaanleg en de aanleg van transformatorstations, windmolenparken of andere nutsvoorzieningen. De belangrijkste polders die onder druk staan zijn de Bloemendaler polder en het Kruitbos in Noord-Holland; hier speelt woningbouw. In Utrecht zijn de polder Groote Hagen en Bolgerijen in Vianen aangetast door resp. woningbouw/bedrijven-terrein en een golfbaan. In Zuid-Holland staan o.m. de polders rond Bodegraven-Reeuwijk en Nieuwkoop (woningbouw), de uiterwaarden van de Hollandse IJssel bij Haastrecht (woningbouw) en Oostvlietpolder bij Leiden (wegaanleg) onder druk.

Zuid-Holland

De meeste bedreigde polders liggen in het Zuid-Hollandse deel van het Groene Hart: 45 van de 60. Projectdirecteur Bernt Feis van de Stichting is hier niet verbaasd over: ,,De studenten hebben onlangs ook de woonvisies in het Groene Hart onderzocht. De conclusies waren verontrustend. De provincie Utrecht voert een stringent planologisch beleid, waarbij min of meer wordt vastgehouden aan de rode contouren. Maar Zuid-Holland hanteert een veelheid aan instrumenten waarbij ook de woningmarkt een rol speelt. Beide provincies werken onvoldoende met de Ladder van de Duurzame Verstedelijking, die inhoudt dat je eerst binnen stedelijk gebied moet inbreiden alvorens de keuze bespreekbaar wordt om in polders te gaan bouwen. Friso de Zeeuw heeft gelijk als hij constateert dat deze instrumenten niet werken.

Cultuurhistorie

Daarom pleit de stichting voor een strakker planologisch beleid, waarbij heldere contouren rond de steden en dorpen worden getrokken en de provincie de regie voert, onder het motto: “ Tot hier en niet verder !” ”Het Groene Hart is een eeuwenoud cultuurlandschap met kernkwaliteiten als rust, ruimte en openheid; daarmee hebben we goud in handen. We willen graag allemaal van dit Groene Hart genieten. Dat geldt voor de inwoners en voor de toeristen die het gebied steeds beter leren kennen”, zegt Feis. “Laten we dan niet de kip met de gouden eieren slachten, door het vol te bouwen!”

 

Op de kaart staan de polders die bebouwd zijn, bedreigd worden of inmiddels zijn veiliggesteld.