Programmatische Aanpak Gouwe

      Reacties uitgeschakeld voor Programmatische Aanpak Gouwe

Informatieavonden over verkeersknelpunten Boskoop

Inwoners en belanghebbenden krijgen tijdens twee avonden in oktober een toelichting op de Programmatische Aanpak Gouwe.

Dit programma heeft een betere bereikbaarheid rondom de Gouwe als hoofddoel. Dat bereiken we door begin 2019 een integrale gebiedsvisie en scenario’s aan te leveren waarin oplossingen voor een aantal belangrijke vraagstukken worden samengebracht. Het programma wordt uitgevoerd door Provincie Zuid-Holland, gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda en Waddinxveen, regio Midden-Holland en het Hoogheemraadschap van Rijnland.

 

Geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd voor een van de inloopbijeenkomsten. Deze zijn op:
– Dinsdagavond 9 oktober in het Floragebouw, Parklaan 4, Boskoop
– Maandagavond 15 oktober in het gemeentehuis van Waddinxveen, Beukenhof 1, Waddinxveen

U kunt op een voor u geschikt moment tussen 19.00 en 20.30 uur komen.

Aanleiding van de Programmatische Aanpak Gouwe zijn de verkeers- en leefbaarheidsknelpunten op de Zijde in Boskoop, de Brugstraat in Waddinxveen, de N207/Henegouweweg langs de Gouwe en stremmingen in de kernen van Boskoop en Waddinxveen door de brugopeningen.

bron: gemeente Alphen aan den Rijn

 

Nieuw:     Alternatief-plan-Molenberaad-voor-aanpak-Gouwe
Lees ook: Kwaliteitsatlas /Kwaliteitsopgave / N207-corridor

Bezetting van Boskoopse hefbrug