Protestdemonstratie in Boskoop tegen wegenplannen

      Reacties uitgeschakeld voor Protestdemonstratie in Boskoop tegen wegenplannen

Met protestborden en pamfletten hebben tientallen inwoners voor het Floragebouw in Boskoop geprotesteerd tegen de komst van de Verlengde Bentwoudlaan en de gevolgen daarvan voor Hazerswoude-Dorp. Op dat moment kwamen raads- en statenleden bijeen om van gedeputeerde Floor Vermeulen te horen welke de voorkeursoplossingen zijn voor de parallelle N207 en het kruispunt Gemeneweg-Dorpsstraat. Het gaat om nieuwe wegen in de polder en rotondes in het dorp. De actievoerders vrezen grotere verkeerschaos en willen geen geasfalteerd Groene Hart.

Lees verder de kwaliteitsopgave N207-corridor
over de komende besluitvorming Verlengde Bentwoudlaan en N209 Hazerswoude-Dorp

en op de Kwaliteitsopgave Maximabrug over de ambities van Alphen voor een grote rondweg over de Maximabrug door de Gneppolder,c q. voorschot op een nieuwe A3.

Voorgestelde rotondes bij Hazerswoude met mogelijk nieuwe wegaansluitingen