Raad gaat akkoord met project Leimuiden-West

      Reacties uitgeschakeld voor Raad gaat akkoord met project Leimuiden-West

Na vier jaar van heftige discussies gaven de politieke partijen, Pro, LKB, VVD, CDA, de meeste D’66’ers en de helft van SvKB in de gemeenteraad gisteravond hun fiat aan de vernieuwing van de voetbal- en tennisaccommodaties in Leimuiden, sanering van de voormalige vuilstort en de bouw van 104 huizen.
De bezwaren hadden vooral betrekking op de bouw van dure villa’s in het natuurgebied dat aansluit op de Meerewijck I en II. Drie amendementen en twee moties haalden het niet. D’66 had meer groen gewild in de toekomstige woonwijk op het derde veld van Kickers.
Pro was voorstander van een geluidsscherm of -wal, zodat omwonenden minder geluidsoverlast van voetballers en tennissers zouden ervaren. Het plan was echter onvoldoende financieel onderbouwd, waardoor de overige partijen niet akkoord konden gaan. Afgesproken werd dat de geluidswal er wel komt, indien dit binnen de begroting kan worden gerealiseerd.

Wandelpad

SvKB kon niet instemmen met het vervallen van de sociale koophuizen in het plan ten gunste van extra sociale huurwoningen en enige goedkope koophuizen. Fractievoorzitter Petra van der Wereld betoogde dat de wethouder zo ‘de spelregels tijdens het spel veranderde’. Het voorstel overtuigde de overige partijen niet. Zij waren ‘ernstig’ blij met de extra sociale huurhuizen. Wethouder Yvonne Peters legde uit dat het momenteel niet mogelijk is om ‘sociale koop’ sociaal te houden.

Te vaak is het gebeurd dat sociale koopwoningen binnen een jaar tegen een veel hogere prijs werden doorverkocht. De gemeente kan dat niet tegenhouden, omdat de grond eigendom is van de projectontwikkelaar. Een motie van D’66 om een lang wandelpad langs de Ringvaart op te nemen werd weggestemd omdat dit vertraging van de totale planvorming teweeg zou brengen. Een voorstel van Pro voor een korter wandelpad dreigde het evenmin te halen en werd daarom voortijdig ingetrokken.

Bron: AD, Ellen Verhaar 

Documentatie: