Raad van State buigt zich over De Brinkhorst in Moordrecht

      Reacties uitgeschakeld voor Raad van State buigt zich over De Brinkhorst in Moordrecht

MoordrechtVrijdag 11 september 2015 behandelde de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State de bij haar ingediende beroepen tegen het bestemmingsplan “De Brinkhorst”. Het plan behelst de bouw van 350 woningen bij Moordrecht. Er zijn 56 zienswijzen van omwonenden en organisaties tegen het bestemmingsplan ingediend, waarvan drie partijen hoger beroep hebben aangetekend bij de Raad van State.

.
De belangrijkste bezwaren zijn:

  • er is geen actuele woonbehoefte voor “De Brinkhorst”
  • er moet eerst binnen de bebouwde kom gebouwd worden
  • een stedelijke wijk op de rand van Moordrecht voldoet niet aan de provinciale kwaliteitseisen voor een goede overgang van het dorp naar het landelijk gebied; hoogbouw met 4 appartementencomplexen tot 17 meter hoog en grondgebonden woningen met kap of platte daken tot 12,5 meter zijn niet passend
  • Het plangebied is het laatste stuk bouwgrond buiten de bebouwde kom van Moordrecht, waar nog gebouwd kan worden in de toekomst voor de eigen woningbehoefte.
  • Het gaat ten koste van een uniek stuk veenweide gebied met zijn flora en fauna.

Verdere informatie bij de Moordrechtse Milieuvereniging de Zuidplaspolder (MMVZ), die met de Stichting Dorpsbelangen Zuidplas gezamenlijk beroep hebben ingediend bij de Raad van State. www.milieuvereniging.nl

 

lees verder Uitspraak over De Brinkhorst in Moordrecht teleurstellend