Recreatief Knooppunt Sliedrecht? “Het Groene Hart moet groen blijven”

      Reacties uitgeschakeld voor Recreatief Knooppunt Sliedrecht? “Het Groene Hart moet groen blijven”

RecreaKnoopSliedrechtDe meerderheid van de raad heeft dinsdagavond positief gereageerd op de route die het college kiest op weg naar een Recreatief Knooppunt over het spoor. Alleen PRO Sliedrecht is en blijft tegen: ,,Het Groene Hart moet groen blijven.” Medestanders vindt de lokale partij uitsluitend buiten de politiek. Sjoerd Veerman, voorzitter van de Natuur en Vogelwacht Alblasserwaard (NVWA), hield tijdens de raadsvergadering een pleidooi tegen de komst van voetbalvelden, die hij als een vorm van verstedelijking ziet.

Het nieuw te realiseren Recreatief Knooppunt ten noorden van de Betuwelijn zal voor een deel bestaan uit een nieuw sportpark voor v.v. Sliedrecht en een deel uit groene voorzieningen, zoals bijvoorbeeld een visvijver en paden voor wandelaars, fietsers en ruiters. Het is het sportpark met zijn bebouwing (kantine en kleedkamers), parkeerterrein, verkeer en lichtmasten dat de tegenstanders dwarszit. ,,Die verstedelijking verstoort de vogels en de biodiversiteit in het Groene Hart”, lichtte Veerman het bezwaar van de NVWA toe.

Dat is ook de zorg van PRO Sliedrecht, die bovendien vreest dat het hier niet stopt. ,,Als er één schaap over de Betuwelijn is…”, zei Timo Pauw. De partij begrijpt ook de noodzaak niet. Pauw: ,,Welk probleem lossen we hiermee op? We hebben nog 12,6 vrije hectare aan bedrijventerrein in Sliedrecht. Daar komt met het vrijkomen van de huidige voetbalvelden 6,7 hectare bij. Terwijl we maar 1,7 hectare per jaar uitgeven.” De VVD maakt zich daar geen zorgen over. ,,Elsevier noemt Sliedrecht in haar recente onderzoek een toplocatie”, haalde Roelant Bijderwieden aan. ,,Als we het niet doen is er na 2030 geen uitbreiding van bedrijvigheid, en daarmee van werkgelegenheid, meer mogelijk in Sliedrecht. Dat noem ik geen gemiste kans, dat noem ik kapitaalvernietiging.”

Ook het CDA, de PvdA en SGP-ChristenUnie zijn voorstander van het “omklappen” van de voetbalvelden en uitbreiding van Stationspark III. Wel benoemden alle partijen het belang van een veilige fietsroute voor de jeugd naar het nieuwe sportpark over het spoor. Portefeuillehouder Len van Rekom zegde toe dat onderzocht wordt of een nieuwe fietsbrug tot de mogelijkheden behoort.

(bron: Het Kompas Sliedrecht.nl, 1-6-2016)

Meer informatie in de kwaliteitsopgave Recreatief Knooppunt Sliedrecht