Recreatieschap Vinkeveense Plassen verkoopt 38 legakkers

De veiling van legakkers in de Vinkeveense Plassen is volgens de gemeente goed verlopen. In totaal werden 38 legakkers verkocht; langwerpige smalle eilandjes ontstaan door turfwinning in de vorige eeuw. De veiling bracht in totaal 440.000 euro op. De opbrengst komt ten goede aan het recreatiegebied de Vinkeveense Plassen en wordt ingezet voor vervangende beschoeiing van legakkers en zandeilanden en betere toegankelijkheid van het gebied.

Legakkers zijn een karakteristiek onderdeel van recreatiegebied de Vinkeveense Plassen. Tachtig procent van de legakkers is al in handen van particulieren. Het Recreatieschap Vinkeveense Plassen liet in totaal 44 legakkers veilen, omdat er onvoldoende middelen waren voor onderhoud. Alleen beschoeiing kan voorkomen dat legakkers wegspoelen, maar dat is een kostbare operatie. Het recreatieschap beraadt zich op welke manieren ook de niet-verkochte legakkers behouden kunnen blijven en streeft ernaar deze alsnog te beschoeien.

Ongeveer de helft van de verkochte legakkers heeft een beschoeiingsverplichting. De nieuwe eigenaar moet binnen 3 jaar tijd nieuwe oeverwanden plaatsen. Op de legakkers mag niet worden gebouwd. Illegaal bouwen betekent een direct opeisbare boete van 50.000 euro. De gemeente De Ronde Venen werkt op dit moment aan een nieuw bestemmingsplan waarin wordt bekeken of in de toekomst bouw binnen vastgestelde kaders mogelijk moet worden. Of bouw mogelijk wordt, is afhankelijk van verschillende onderzoeken en is dus geen zekerheid.

Het Recreatieschap Vinkeveense Plassen is een samenwerking van de gemeente De Ronde Venen, de gemeente Amsterdam en de provincie Utrecht.

bron: Gemeente Ronde Venen, 19/04/17

Lees verder: Kwaliteitsatlas – Eilandjes Vinkeveense plassen in de veiling met reacties

 

1 gedachte over “Recreatieschap Vinkeveense Plassen verkoopt 38 legakkers

 1. Stichting Groene Hart Auteur bericht

  Verkoop legakkers, een gemiste kans

  In de Groene Flits van vorige week stond een bericht over de verkoop van 38 legakkers in de Vinkeveense Plassen. Ik heb dat proces de afgelopen maanden met lichte verbazing gevolgd.

  Je kunt een stevige (elzen)boom opzetten tot waar de overheidsverantwoordelijkheden voor natuurgebieden als de Vinkeveense Plassen gaat. Behoort daar ook niet de zorg voor de continuïteit en kwaliteit van dergelijke gemeenschappelijke goederen toe? Het debat daarover wordt merkwaardig genoeg in deze tijden van decentralisatie, afstoten van taken en participatiesamenleving nauwelijks gevoerd terwijl daar mijns inziens wel grote behoefte aan bestaat. De legakkers staan immers niet op zichzelf. Ik wil dat debat nu niet voeren want voor de legakkers zou het een mosterd na de maaltijd-discussie zijn; het besluit tot verkoop is langs democratische weg genomen.

  Ik heb me in het Vinkeveense geval verbaasd over de weinig passende vorm en de gemiste kansen.
  De verkoop was in essentie ingegeven door het niet langer willen dragen van de kosten voor instandhouding van de legakkers; er was geen discussie over de betekenis ervan en het belang van instandhouding. Je zou zeggen dat een zorgvuldige overdracht, onder afwenteling van de kosten het doel zou zijn. En dan kiest men voor een veiling, waarbij maximalisatie van de opbrengst aan de orde is. Dat blijkt ook wel uit de uiteindelijke ‘opbrengst’. De gemiddelde grondprijs voor een natuurgebied ligt zo tussen vijf- en tienduizend euro per hectare, terwijl hier veelvouden zijn geboden.
  [Ik ben niet tegen veilingen als instrument in het natuurbeleid, maar dan moet een hoge opbrengst ook aan de orde zijn. Een mooi voorbeeld daarvan was de rare opdracht aan Staatsbosbeheer van Rutte-IV om € 100 miljoen bij te dragen aan het verminderen van het financieringstekort. Staatsbosbeheer zette toen terecht het instrument van veiling in, om tegen de hoogste opbrengst zo min mogelijk natuurgebied van de hand te hoeven doen.]

  Het had voor de hand gelegen om te verkennen of overdracht aan organisaties, die we hebben opgericht voor het beheer van natuurgebieden, zoals Natuurmonumenten, Landschap en Staatsbosbeheer mogelijk zou zijn geweest. De kosten zou dan voor het Recreatieschap wegvallen en de continuïteit zou zijn geborgd.

  Maar wat bij mij vooral blijft hangen, is het missen van een kans om een mooie overdracht aan de samenleving tot stand te brengen en daarmee de verbondenheid van de lokale bevolking bij hun leefomgeving concreet gestalte te geven. Dat vraagt wel om een passende vorm. Dat kan variëren van individuele verkoop met een Vereniging van Eigenaren-clausule, een volstrekt gebruikelijke manier van werken bij eigendomstransacties; het stichten van een gebiedscoöperatie met deelnemers uit de streek; het organiseren van de kennis voor een goed beheer, enzovoort. Ook overdracht in erfpacht met een symbolische canon en kwalitatieve verplichtingen zou hebben gepast.
  Het zou tevens een moment zijn geweest om de gezamenlijkheid van de reeds aanwezige particuliere eigenaren te vergroten. Voor de legakkers geldt immers het aloude adagium: het geheel is meer dan de som van de delen.

  Met de gekozen vrij fantasieloze manier van overdracht blijft de maatschappelijke discussie over verantwoord beheer (waarvan de kopers ook last van gaan krijgen), is er onduidelijkheid over continuïteit en is geld de maat voor betrokkenheid. Maar er zou vooral nieuwe energie, nieuwe activiteit en inzet kunnen zijn geweest vanuit een grote groep inwoners.

  Op deze manier niet voor herhaling vatbaar, lijkt me. Stichting Groene Hart is graag bereid om mee te denken in overeenkomstige situaties. Zo bieden we aan om, voorafgaand aan besluitvorming, een maatschappelijk debat te organiseren om het spectrum van mogelijkheden in beeld te brengen.

  Chris Kalden

  Geplaatst op 7 mei 2017 /In De Groene Flits /Met 1 Reactie

Gesloten voor reacties.