Regionale samenwerking op het gebied van bedrijventerreinen

      Reacties uitgeschakeld voor Regionale samenwerking op het gebied van bedrijventerreinen

bedrijventerrein1Een kwart van de geplande bedrijventerreinen kan vervallen als gemeenten in hun regio beter gaan samenwerken. Dat blijkt in de regio Eindhoven waar negen gemeenten hebben gekozen voor een unieke samenwerking op het gebied van bedrijventerreinen. Zij hebben ervoor gekozen om elkaar niet langer te willen beconcurreren maar elkaar juist te willen versterken om kwalitatief hoogwaardige bedrijventerreinen te creëren.
Een Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties maakt nieuwe innovatieve ontwikkelingen op bestaande bedrijventerreinen mogelijk en zorgt voor een kwaliteitsimpuls en werkgelegenheid. Vaker is geadviseerd om zakelijk om te gaan met bedrijventerreinen en meer over de gemeentegrenzen heen samen te werken. Nieuw is dat de lasten worden verdeeld.

Lees verder in Binnenlands Bestuur

Debat over bedrijfsterreinen in het Groene Hart

Thema Bedrijventerreinen en kwaliteit van het landschap