Smeerolie

      Reacties uitgeschakeld voor Smeerolie

Esther van den Bor – Vrijwilligers

Het werk en de inzet van vrijwilligers wordt wel de smeerolie van onze maatschappij genoemd. Nederland kent heel veel vrijwilligers. Voor kleine ad hoc activiteiten, maar ook voor zware langlopende projecten en activiteiten. Zij zijn onmisbaar. Niet alleen vanwege al het werk dat ‘anders niet gedaan wordt’. Vooral vanwege alle een-op-een contacten die daarmee mogelijk zijn. De vrijwilliger en iedereen waarmee hij/zij in contact komt, wordt gezien. Voelen zich erkend en betrokken bij het grotere geheel van hun wijk, gemeenschap, de wereld.
Nu is al jaren een trend gaande dat veel organisaties te kampen hebben met een groot tekort aan vrijwilligers. De helft van de organisaties heeft een tekort aan handen. En geld is altijd al een grote zorg waaraan veel tijd en energie wordt besteed om genoeg geld te verzamelen om dat te doen waarvoor je bent ‘opgericht’.

Noodzaak
Dat moet echt anders. We hebben de inzet van die vele mensen nodig. Als smeerolie, maar vooral om elkaar te ontmoeten en te leren kennen. Die sociale samenhang is zo belangrijk. Vrijwilligerswerk biedt ook een leerschool en ervaringsplek voor nieuwe taken en kennis.
De mensen die nu geen vrijwilligerswerk willen doen om welke reden dan ook: spreek ze aan. Natuurlijk doe je structureel iets voor elkaar en de ander. Dat is leuk, leerzaam, noodzakelijk en erg gezellig. Van de overheid zou meer waardering, ook in de vorm van regelgeving en financiële voordelen, zichtbaar moeten worden. Door bedrijven zou een grotere financiële bijdrage gegeven moeten worden om deze leerschool in sociale vaardigheden zoals saamhorigheid/verantwoordelijkheid voor elkaar van jongs af aan en structureel te bevorderen. Vrijwilligerswerk leidt op tot vergroting van daadkracht, kennis en ervaring op meer terreinen dan je vakgebied.

Zie voor informatie
https://www.nlvoorelkaar.nl/
https://vrijwilligerswerk.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vrijwilligerswerk/