Stichting biedt handreiking aan gemeenteraadsleden

      Reacties uitgeschakeld voor Stichting biedt handreiking aan gemeenteraadsleden

Gemeenten spelen een cruciale rol bij behoud en ontwikkeling van de kernkwaliteiten van het Groene Hart. Wat er in een gemeente speelt, heeft invloed op het Groene Hart geheel. Tegelijkertijd is het Groene Hart van betekenis voor de afzonderlijke gemeenten. Met het oog op de coalitieonderhandelingen vraagt de Stichting Groene Hart middels een handreiking de aandacht van gemeenteraadsleden voor hun betekenis voor het Groene Hart en voor de betekenis die het Groene Hart voor hen heeft.

 

De kernboodschap luidt: weest u zich bewust van dat wederzijdse belang en die wederzijdse afhankelijkheid. Verdiept u daarin en maak dat onlosmakelijk onderdeel van de beslissingen waar uw Gemeenteraad voor staat. Zo stelt u zeker dat uw gemeente een betekenisvolle rol speelt binnen het verband van het Groene Hart. 

De handreiking biedt acht stappen aan die helpen om zeker te stellen dat op een goede manier aandacht wordt besteed aan de kernkwaliteiten, zoals deze zich bij u voordoen. Zo draagt uw gemeente bij aan behoud en ontwikkeling van de kernkwaliteiten van het Groene Hart.

De handreiking geeft enkele voorbeelden van onderwerpen, waarin het gemeentelijk handelen cruciaal is voor behoud en ontwikkeling van de kernkwaliteiten van het Groene Hart. Daarbij is gekozen voor de volgende onderwerpen:

  • de bouwopgave in en om het Groene Hart
  • de energietransitie in ons land en in het Groene Hart (zie thema)
  • de waterhuishouding van het Groene Hart
  • de toekomstige landbouw in het Groene Hart
  • recreatie en toerisme in het Groene Hart
  • de relatie met de omliggende verstedelijkte omgeving van het Groene Hart.