Strepen door recreatieplan Kaag en Braassem

      Reacties uitgeschakeld voor Strepen door recreatieplan Kaag en Braassem

GS maken bezwaar tegen het toestaan van bepaalde vormen van nieuwe bedrijvigheid en bebouwing in glastuinbouwgebieden, op boerenlandschap, rondom molens en langs het braassemermeer. (5-4-2017)
Recreatieve nieuwbouw in belangrijke weidevogelgebieden en groene buffers zijn uit den boze. GS willen dat de gemeente deze bouwmogelijkheden schrapt. Ze zijn in strijd met de provinciale Verordening Ruimte en Mobiliteit, waarin veenweidegebieden bescherming krijgen. Ook over de lijst met nieuwe activiteiten in agrarische buitengebieden zijn GS ontevreden. Detailhandel, sociale nevenfuncties en dierenpension mogen volgens de provincie geen stukken groen opslokken.

Zie ook Bezwaren tegen Recreatieplannen Kaag en Braasem (VBOLKB)

en de Kwaliteitsopgave Recreatief Kaag en Braassem