Symposium: 2.000 ha bedrijventerrein in het Groene Hart verduurzamen!

      Reacties uitgeschakeld voor Symposium: 2.000 ha bedrijventerrein in het Groene Hart verduurzamen!

symposiumDPL-BTDat is de ambitie die werd uitgesproken tijdens het symposium Duurzame bedrijfsterreinen op 17 juni j.l. . Dankzij de nulmeting die de kwaliteit van een bedrijfsterrein zichtbaar maakt werken gemeenten en ondernemers beter samen aan kwaliteitsverbetering terreinen. In vier gemeenten in het Groene Hart staan afvalvermindering, led-verlichting en parkeerproblemen weer op de agenda. Bovendien worden extra zonnepanelen op de daken gelegd en is de gemeenschappelijke ambitie om de terreinen vitaal te houden aangescherpt.

symposium 

De deelnemers waren te gast in de raadszaal van de gemeente Alphen aan den Rijn, waar o.a. wethouders Cees van Velzen en Willem Jan Stegeman het woord voerden. Die gemeente gebruikt DPL (DuurzaamheidsProfiel van een locatie) als beleidsinstrument om duurzame ontwikkelingen zo effectief mogelijk uit te voeren. De Provincie Zuid Holland ondersteunde het project financieel en VNO-NCW haakt aan om ondernemers betrokken te krijgen. De samenwerking van ondernemers (bedrijventerreinen Coenecoop, ITC/PCT, Zoutman en Goudse Poort), overheid (gemeenten Waddinxveen, Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk en Gouda, maatschappelijke organisaties (Stichting Groene Hart en Provincie) en onderwijs en advies (IVAM en Grontmij) blijkt goed te functioneren. Versnippering tegen gaan en meer leren van elkaars successen zijn punten van aandacht in het proces dat moet leiden tot een versterking van de economische kracht. Maar dat duurzaamheid een belangrijk element is in het toekomstbestendig maken van de huidige bedrijven terreinen, dat is zonneklaar. Gewoon aan de slag gaan was de oproep. De eerste 325 hectare is nu onderzocht, op naar de 2000 ha!

zie verder Thema Bedrijfsterreinen