Verstoring van stiltegebied door motoren

stiltegebiedbordBewoners in de stiltegebieden van de Krimpenerwaard en Nieuwkoop vragen zich af wat het bord “Stiltegebied” voorstelt. Ieder weekend als het even mooi weer is denderen honderden motorrijders met oorverdovend lawaai over de WestVlisterdijk en over de Meije.
Beide stiltegebieden zijn erg in trek bij fietsers en wandelaars. Toch wordt het laatste restje stilte verstoord door groepen motoren die vrijwel onophoudelijk over de dijk rijden. Het verbod op toertochten in stiltegebieden lijkt hier niet te worden gehandhaafd. Ook vinden regelmatig georganiseerde toertochten van auto’s (en oude sportwagens) plaats.

Motorboten zijn op het riviertje de Vlist verboden, maar motoren maken minstens evenveel lawaai als motorboten. Waarom zijn motoren dan wel toegestaan. Bewoners vragen om maatregelen.

Volgens de provincie kan in principe op georganiseerde toertochten worden gehandhaafd, maar blijken de benodigde ontheffingen worden nauwelijks te worden aangevraagd.

lees ook Schokkende conclusies in stilterapport

3 gedachten over “Verstoring van stiltegebied door motoren

 1. Mirjam Auteur bericht

  Via deze brief wil ik melding doen van verstoring van het stiltegebied ter plaatse van de West Vlisterdijk te Vlist. Deze weg behoort niet alleen tot stiltegebied maar is ook een beschermd dorpsgezicht. Het is een prachtig gebied dat erg in is trek bij fietsers en wandelaars. Toch wordt een groot deel van het jaar (vanaf eind maart) gedurende zonnige weekenden het laatste restje stilte verstoord door (groepen) motoren die vrijwel onophoudelijk over de dijk rijden. Het verbod op toertochten in stiltegebieden lijkt hier niet te worden gehandhaafd: ieder weekend komen er meerdere keren groepen van minstens vijftig motoren voorbij. Soms zelfs groepen van honderden motoren. Daarnaast vinden er hier tijdens vrijwel iedere feestdag georganiseerde toertochten van auto’s plaats. Op hemelvaartsdag (6 mei), bijvoorbeeld, was er op de West Vlisterdijk de hele dag gebulder van oude sportwagens te horen die met honderden over de dijk kwamen (Tulpen Race).
  Ook motoren die niet in groepsverband rijden, maken dat er gedurende het grootste deel van het weekend nauwelijks nog een moment stilte is. Op zonnige dagen gaat het om honderden motoren per dag. De meeste motorrijders die langskomen houden zich bovendien niet aan de wettelijke normen voor snelheid en/of geluid. Vooral de berijders van crossmotoren lijken er een sport van te maken om de bochten zo snel mogelijk te nemen, op de rechte stukken zoveel mogelijk gas te geven, en zoveel mogelijk geluid te produceren. Het lawaai en de snelheid waarmee ze voorbijkomen, en daarmee de agressiviteit die ze uitstralen, is vaak absurd. “Het geluid in de stiltegebieden overstijgt de grens van 40 decibel niet” lees ik op uw site. Maar het toegestane uitlaatlawaai van motoren is meer dan twee keer zo hoog (om nog maar niet te spreken over het uitlaatlawaai van motorrijders die de geluidsnorm overschrijden). Op het riviertje de Vlist, waarlangs de West Vlisterdijk gelegen is, zijn motorboten (terecht!) verboden. Maar motoren maken minstens evenveel lawaai als motorboten. Ik vraag me af waarom motoren dan wel zijn toegestaan.

  “Onderzoeken tonen het onomstotelijk aan: geluid heeft grote invloed op onze gezondheid en de kwaliteit van ons leven. Daarbij is geluid niet alleen maar hinderlijk. Het leidt daadwerkelijk tot slaapverstoring, verhoogde bloeddruk en hart- en vaatziekten” lees ik op de site van de provincie Zuid-Holland over het belang stiltegebieden. Het meest recente onderzoek laat inderdaad zien dat geluidsoverlast zelfs schadelijker is dan meeroken (http://www.milieucentraal.nl/wonen/gezonde-leefomgeving/gezond-in-en-om-huis/geluidsoverlast/). Ook wijzelf, als bewoners van de West Vlisterdijk, ervaren zeer veel onrust en stress door de geluidshinder. Hoe is het mogelijk dat het nota bene in een stiltegebied het grootste gedeelte van het weekend een enorme herrie is? Wij hebben op vele plaatsen in Nederland gewoond, onder andere in het centrum van een grote stad, en in een dorp onder de rook van Schiphol, maar nergens was het zo lawaaierig als hier.
  De vele toeristen die hier komen om te fietsen of te wandelen, zowel op de West Vlisterdijk als ook op de tegenoverliggende Oost Vlisterdijk, zullen dit gebied niet als een stiltegenbied ervaren. Ook op de wandelpaden die door de weilanden (vaak natuurgebieden) lopen, is het lawaai van motoren nog steeds luid te horen.
  Ik vraag me af waarom een verschijnsel dat zo schadelijk is voor de algemene gezondheid, de veiligheid (de gevaarlijke situatie waarvoor de motoren op de weg zorgen!), het milieu, de leefbaarheid en de recreatie (van fietsers/wandelaars) toch getolereerd wordt. En dat nog wel in een van de weinige stiltegebieden die Zuid-Holland kent.
  Helaas is de West Vlisterdijk zelfs door de week (als er een stuk minder motoren rijden) al geen rustige weg. Vooral tijdens de spits is er erg veel (sluip)verkeer. Bovendien wordt er vaak veel te hard gereden. Volgens de kaart ‘geluidbelasting’ van het RIVM
  (http://www.rivm.nl/Onderwerpen/G/Geluidbelasting) scoort de West Vlisterdijk qua geluidskwaliteit ‘zeer slecht’ ter hoogte van onze woning. Als de kwalificering ‘stiltegebied’ serieus genomen wordt door de Provincie, zou er ook iets tegen dit sluipverkeer en de te hoge snelheden op de West Vlisterdijk gedaan moeten worden.
  De afgelopen periode hebben we nagedacht over de mogelijkheden om de geluidsoverlast in dit stiltegebied te verminderen. In dat kader hebben we de volgende maatregelen bedacht. Ik zou graag van u vernemen hoe u tegen deze maatregelen aankijkt:

   – Maximumsnelheid verlagen;
   – het verbod op georganiseerde toertochten op de West Vlisterdijk actief handhaven/ controleren;
   – verkeers-luwende maatregelen treffen om de hoeveelheid sluipverkeer en motoren terug te dringen, bijvoorbeeld:
   – gemotoriseerd verkeer verbieden op de West Vlisterdijk, tijdens weekenden en feestdagen, en bij voorkeur ook tijdens (bepaalde tijden gedurende) doordeweekse dagen;
   – (cross)motoren in het stiltegebied geheel verbieden;
   – doseermachines plaatsen aan het begin van de weg;
   – snelheidscontroles uitvoeren (trajectcontrole);
   – vaste flitscamera’s plaatsen zodat ook ’s nachts en ’s morgens vroeg bestuurders op hun snelheid letten;
   – snelheidsremmende maatregelen treffen;
   – geluidscontroles uitvoeren gericht op motorrijders.

  Ik verneem graag uw reactie.

  Met vriendelijke groet,

  Mirjam van der Vorm-Croughs
  West Vlisterdijk 34
  2855 AJ Vlist

 2. Marleen Schröder

  Ik sluit mij aan bij bovenstaande vermeldingen voor De Meije. Daar is het inmiddels ook een gekkenhuis geworden. In de weekeinden en mooie zomerdagen is er geen doorkomen aan, zoveel motoren en auto’s (oa toertochten) die hier de rust komen verstoren. Daardoor wordt het onderhand ook zeer gevaarlijk door het vele verkeer plus dat de boeren er op deze dagen niet meer met hun trekker kunnen rijden.
  Ik zeg afsluiten De Meije, alleen nog voor bestemmingsverkeer toegankelijk.
  Ik hoop dat onze meningen tellen en deze berichten nut hebben.

Gesloten voor reacties.