De Weide II in Meerkerk: eerste gasloze wijk in de streek

      Reacties uitgeschakeld voor De Weide II in Meerkerk: eerste gasloze wijk in de streek

Geen gasaansluiting, auto’s te gast, volop groen, water en speelruimte; de nieuwe wijk De Weide II in Meerkerk krijgt een compleet andere invulling dan een ‘gewoon’ nieuwbouwproject.

Gas gaat tot het verleden behoren. Wat dat betreft zijn de nieuwe bewoners van de nog te bouwen wijk De Weide II in Meerkerk voorbereid op de toekomst. Een gasaansluiting krijgen ze niet meer; alles gaat elektrisch. Energie komt van zonnepanelen en de winning van warmte uit lucht.

“Volledig onafhankelijk van fossiele brandstoffen”, knikt wethouder Maks van Middelkoop. “Er komen bijvoorbeeld ook oplaadpalen voor elektrische fietsen en auto’s. Wat betreft de aanvulling op de zonnepanelen hebben we naar verschillende mogelijkheden gekeken. Daarbij kwam het winnen van warmte uit de lucht als beste concept uit de lucht. Waterschap Rivierenland gaat daarnaast een pilot project starten om met de aanwezige hoeveelheid water te testen hoe ze daar warmte uit kunnen halen, om die te gebruiken voor de woningen. Met de Alblasserwaardse coöperatie De Knotwilg zijn we in gesprek om te kijken of er mogelijkheden zijn groenafval als energiebron aan te wenden.”

Meerkerk nieuwbouw De Weide2 / Verplaatsing sportcomplex

Het project De Weide II bestaat uit de ontwikkeling van een woonwijk van circa 150 woningen. Op 19 december 2016 heeft de gemeenteraad het stedenbouwkundig masterplan voor De Weide II vastgesteld. Om het bouwplan mogelijk te maken wordt het sportcomplex verplaatst. Om de aanleg van het sportcomplex mogelijk te maken is een bestemmingsplan opgesteld: het bestemmingsplan Sportcomplex De Weide II.  Het bestemmingsplan geeft o.a. aan welk deel van het sportcomplex is bestemd voor sport, water en groen, welk deel van het complex mag worden bebouwd en waar het parkeren is toegestaan. Het beeldkwaliteitsplan is op 25 september 2017 door de gemeenteraad vastgesteld.

Documentatie