Weidevogelbeheer in polder de Ronde Hoep

      Reacties uitgeschakeld voor Weidevogelbeheer in polder de Ronde Hoep

grutto2Polder de Ronde Hoep in de gemeente Ouder-Amstel staat model voor succesvol weidevogelbeheer. Rondom het centraal gelegen weidevogelreservaat van het Landschap Noord-Holland liggen zo’n 40 boerenbedrijven, die aangesloten zijn bij Agrarische Natuurvereniging De Amstel. Zij doen mee aan weidevogelbeheer; ze stellen in de broedperiode het maaien uit en beschermen de nesten. Ze krijgen voor de opbrengstverliezen een vergoeding. De Ronde Hoep bewijst dat dat een succesvol weidevogelbeheer in Nederland mogelijk is.
Toch staat ook hier de situatie onder druk. Immers de opvolging bij de boerenbedrijven is een probleem. Een opvolger zou zo maar weer kunnen kiezen voor schaalvergroting en intensieve veeteelt.

Vogelbescherming Nederland hekelt de vrijblijvendheid van de overheid om de constante achteruitgang van de vogels te keren. Ze heeft daarom een klacht ingediend bij de Europese Commissie tegen Nederland wegens schending van de EU-Vogelrichtlijn. De Vogelbescherming pleit voor een bindend nationaal programma met heldere doelen voor een effectievere bescherming. De Wet natuurbescherming die op 1 januari 2017 in werking treedt biedt de mogelijkheid en dient daartoe te worden ingezet.
Volgens LTO-Nederland en Boerennatuur zijn de gevolgen van de procedure van de Vogelbescherming bij Europese Commissie zijn niet te overzien.

Lees verder

zie ook Thema Stiltegebieden

Organisaties

kuikenbeheer

bron: Natuurreservaat de Ronde Hoep