Woerdens Beraad stopt, nieuwe rol voor Stichting?

      Reacties uitgeschakeld voor Woerdens Beraad stopt, nieuwe rol voor Stichting?

DirkvdBorgDirk van der Borg, de laatste voorzitter van het Woerdens Beraad 

Na 10 jaar komt er een einde aan het samen-werkingsverband Woerdens Beraad, sinds 2005 de krachtenbundeling van alle Groene Hartgemeenten. Na raadpleging van de leden van het Woerdens Beraad, de 6 regionale samenwerkingsverbanden van de gemeenten in het Groene Hart, is dit besloten op 23 maart in Schoonhoven tijdens de laatste bijeenkomst van het Woerdens Beraad.
Doel van het Woerdens Beraad was het bundelen van de krachten van de toen 64 gemeenten om de gemeentelijke meningen en belangen over het Groene Hart in het beleid van Rijk en provincies opgenomen te krijgen, met de daarbij horende financiën.
Het Woerdens Beraad was een platform van de regio. De kracht van de regio’s is afgenomen ten gunste van de (grotere) gemeenten. De versnippering is nog niet opgelost, wel besteden gemeenten meer aandacht aan ruimtelijke kwaliteit, vitaliteit en leefbaarheid van het buitengebied. De rol van gemeenten is in de afgelopen 10 jaar sterker en zelfbewuster geworden.
De stichting is het eens met de voorzitter van het Woerdens Beraad, Dirk van der Borg: “We moeten niet vasthouden aan een samenwerkingsverband als dat niet meer nodig is”.
De Stichting Groene Hart wil graag de traditie van de jaarlijkse Conferentie voor Groene Hartgemeenten voorzetten. Plannen hiervoor zullen besproken worden met alle gemeenten in het Groene Hart.