Zon- en Windenergie polder Rijnenburg

      7 Reacties op Zon- en Windenergie polder Rijnenburg

Er zijn plannen om in deze polder, waarin voorlopig niet gebouwd wordt, in te richten voor zon- en windenergieopwekking. De vraag: “Hoe kunnen we de polder Rijnenburg benutten voor het grootschalig opwekken van duurzame energie?”staat centraal in een stadsgesprek dat de gemeente Utrecht met de regio organiseert.  Lees Duurzame energie in Rijnenburg

zie op de Atlaskaart

De gemeenteraad van Utrecht heeft 9 juli 2017 de startnotitie Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop goedgekeurd. Samen met de startnotitie zijn een aantal amendementen van het raadsbesluit en moties aangenomen. Hiermee heeft de raad aanpassingen aan de besluiten vastgesteld en meer richting gegeven voor het verdere proces.

Dit raadsbesluit betekent dat de initiatiefnemers Eneco en RijneEnergie samen met de omgeving en andere belanghebbenden scenario’s kunnen gaan uitwerken om zon- en/of windenergie in Rijnenburg en Reijerscop mogelijk te maken. De gemeente heeft de regie over het proces.

Documenten:

Organisaties:

7 gedachten over “Zon- en Windenergie polder Rijnenburg

 1. Karin

  Eerst het gebied afknabbelen van het Groene Hart om er woningen te bouwen, dan wordt het een pauzelandschap en nu wil men er een energielandschap?
  Waarom niet de waarden van het gebied behouden, zoals het beschreven staat in de link hierboven van de gemeente Utrecht. Wanneer ik doorklik vind ik de gebiedsanalyse van Rijnenburg. Ik zie bruine en paarse vlakken in de kaart, wat betekent ‘respect’ en ‘behoud’.
  Worden deze waarderingen door de Provincie aan de kant geschoven, om de weg vrij te maken voor een groep burgers die hun kans ruiken om het gebied te exploiteren als wind en zonnepark? Waarom niet alle daken volleggen met zonnepanelen en wel kiezen voor een subsidieslurpend, landschap vervuilend project.
  In de initiatiefgroep bevindt zich een fanatiek lid van Greenpeace. Een club die niets ontziend overal windmolens wil neerzetten. Ik vermoed dat er weer veel gelobbyd is achter de schermen.
  Ik wens de bewoners veel wijsheid toe tijdens het Stadgesprek.

 2. Karin

  Gisteren een 4 uur durend boeiend debat in de raad van Utrecht, over grootschalige energieopwekking in polder Rijnenburg. Ik volg Samenspraakprocessen, ook in andere provincies, vooral rond de energietransitie. Om van te leren en om uiteindelijk tot een betere samenspraak te komen en daardoor draagvlak voor de energietransitie en de verandering van ons landschap. Ik ben lid van de Samenspraakgroep in Zoetermeer en wil bijdragen aan een betere samenspraak in mijn gemeente wb grote ruimtelijke projecten. Wij geven het college advies over de Samenspraak.

  Wat is er gisteren in het debat geconstateerd en toegezegd:

  De Stadsgesprekken zijn mislukt, volgens de Raad. Omwonenden zijn onvoldoende gehoord.
  Dankzij het verzet van omwonenden van de polder en het aanbieden van de petitie, is er uiteindelijk geluisterd naar de zorgen van omwonenden.
  Er komt een omgevingswerkgroep met een onafhankelijk voorzitter. Deze wordt gekozen door omwonenden en belanghebbenden.
  Er worden door de initiatiefnemers 4 energiescenarios uitgeschreven, ook met alleen zonne energie. Er valt dus wat te kiezen,
  De ambitie om 60.000 hh in Utrecht vanuit Rijnenburg te voorzien van energie, wordt losgelaten. Te ambitieus.
  De raad vraagt om meer regie en toezicht vanuit de gemeente op de initiatiefnemers en de participatie.
  Er moet ook ruimte zijn voor andere initiatiefnemers. Niet alleen voor Eneco en Rijne Enegie.
  Er moet in de polder ruimte blijven voor toekomstige woningbouw.
  In de energiescenario’s is er veel aandacht voor natuur en recreatie.
  De plaatsingscriteria voor windturbines zullen volgens de code van de NLVOW worden toegepast. Dus ruimere afstanden tot de woonhuizen, dan de gangbare NWEA (windbranche) code hanteert.
  De initiatiefnemers draaien op voor de planschade.

  https://channel.royalcast.com/utrecht/#!/gemeenteutrecht/20170620_1

 3. Vereniging Buren van Rijnenburg Auteur bericht

  Misschien heeft u de uitnodiging van gemeente Utrecht of RijneEnergie gemist, maar de bijeenkomst van 6 juli is superbelangrijk. Dit is het moment waarop de kaders definitief worden vastgesteld voor de scenario’s van wel of geen windmolens en/of zonnepanelen.

  Wij – Vereniging Buren van Rijnenburg – hopen dat u de tijd kunt vinden om ook persoonlijk aanwezig te zijn op 6 juli a.s. op het oude stadhuis. Wij als delegatie zijn er vanaf 20:30.

  Door uw aanwezigheid geeft u mede blijk van uw verontwaardiging over het nu voorliggende definitieve voorstel van het college aan de raad, en de hele gang van zaken!

  6 juli 21:00 u Openbare raadsvergadering gemeente Utrecht in Stadhuis aan de Oudegracht over een “Definitief voorstel kaders Energielandschap Rijnenburg”.

  De Vereniging Buren van Rijnenburg roept op tot het ondertekenen van een petitie: Windmolens Nee – Zonnepanelen Oké (Rijnenburg)

  Lees verder de Nieuwsbrief van de Vereniging buren van Rijnenburg
  Verenigingburenvanrijnenburg@gmail.com

 4. Jaap-Jan Pepping

  Het is niet geheel duidelijk wanneer de aanvang is van het Rijnenburg onderwerp.
  ====
  In onderstaande link treft u de agenda aan voor de raadsvergadering van komende donderdag.
  Het Startdocument Rijnenburg en Reijerscop staat als laatste punt (20) op de agenda.
  Echter de voorzitter zal bij aanvang van de vergadering om 20.00 uur voorstellen om met dit punt te starten gelet op de publieke belangstelling.

  Helaas kan ik niet garanderen dat dat dan ook zal gebeuren maar de voorzitter gaat dit wel voorstellen.

  https://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=utrecht&agendaid=53c1e222-b560-401d-bba7-4400de697bd6&FoundIDs=&year=2017

  Ik hoop uw vraag hiermee voldoende te hebben beantwoord.

  Met vriendelijke groet,

  Petra van den Hurk,
  Assistent Griffie Gemeenteraad

 5. NMU Auteur bericht

  Groen licht voor ontwikkeling energiescenario’s Rijnenburg
  Onlangs keurde de Utrechtse gemeenteraad de startnotitie Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop goed. Dus kunnen initiatiefnemers RijneEnergie en Eneco scenario’s gaan uitwerken om daar zon- en/of windenergie mogelijk te maken – samen met de omgeving en andere belanghebbenden. De NMU wenst Rijne Energie, Eneco en de omgevingsgroep veel succes en denkt graag mee!

 6. Karin

  https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/milieu/duurzame-stad/energie/aanpak-energie-besparen-en-opwekken/duurzame-energie-in-rijnenburg-en-reijerscop/luister-mee-denk-mee-en-doe-mee/

  De uitnodiging van de gemeente Utrecht pretendeert dat iedereen mag meedenken over de energieopwekking in polder Rijnenburg. Merkwaardig is dat groeperingen/ wijkverenigingen uitgesloten worden, zoals bv de Buren van Rijnenburg. Zij zijn tegen windturbines in hun achtertuin, maar wel voor zonnevelden. En dat mag, omdat we in een democratische rechtsstaat leven. Windturbines hebben immers een grote impact op hun leefomgeving en doen de waarde van hun woningen dalen. Het lijkt me logisch dat je dan mag meedenken. Je mag volgens de uitnodiging alleen op persoonlijke titel deelnemen. Dus je mag niet opkomen voor de belangen van omwonenden/ je achterban, wanneer je in de omgevingswerkgroep zit. Ik vraag me werkelijk af of je volgens de inspraakverordening in een dergelijke uitnodiging groeperingen mag uitsluiten. Dit lijkt me iets om voor te leggen aan de Ombudsman.

Gesloten voor reacties.