Zonnepark Hagestein, Vianen

Zonne-energiebedrijf Powerfield wil bij Hagestein een zonnepark bouwen van 5,5 hectare. Daar is plaats voor 19.000 zonnepanelen, samen goed voor 5 megawatt aan energie. Een poging om ook de nabij gelegen hoogstamboomgaard hierbij te trekken en daarvoor te kappen ging echter te ver. De Natuur- en Vogelwacht Vijfheerenlanden die de hoogstamboomgaard al 30 jaar onderhoudt heeft hiervoor een stokje gestoken.

De oude hoogstamboomgaard direct ten westen van het plangebied is een van de laatste hoogstamboomgaarden in de Vijfheerenlanden. Het is cultureel erfgoed, er staan veel bomen van 75 jaar oud. Dergelijke oude boomgaarden zijn zeer kenmerkend voor het stroomruglandschap.
Bezwaren tegen het zonnepark zijn gericht op de aantasting van het landschap en het ontbreken van overleg met betrokkenen. Een bloem- en insectenrijke weide, zoals die in het plan wordt voorgespiegeld, is onder zonnepanelen niet te realiseren. Bovendien ontneemt het zonnepark (met de uitstraling van een kassencomplex) het zicht op de hoogstamboomgaard.

2 gedachten over “Zonnepark Hagestein, Vianen

 1. Annelies van Egmond Auteur bericht

  Duurzame energie
  In oktober 2016 werd de natuur- en vogelwacht Vijfherenlanden opgeschrikt met de vraag of de hoogstamboomgaard bij Hagestein, die deze stichting als pachter al 30 jaar onderhoudt, kon worden verkocht aan Powerfield, met het doel er een veld zonnepanelen te plaatsen.
  De NVW vond dat geen goed idee. De eigenaar van het terrein van de boomgaard nam de bezwaren van de vereniging vooralsnog serieus en heeft het terrein niet verkocht.
  Powerfield zet de plannen voor zonnepanelen wel door op het naastliggende terrein. 
  De bijgeleverde plannen en plaatjes zijn weer eens idyllisch: een picknickplekje aan de weg en schapen tussen de zonnepanelen die zouden gaan genieten van bloemrijk grasland.
  Tja de panelen nemen nu net de zon weg; dus voor  bloemen blijft er weinig plek over.
  Een veld met zonnepanelen moet in het landschap worden ingepast,  dat betekent in de praktijk dat  het veld zo veel mogelijk aan het zicht moet worden onttrokken. Bij de ingang is een nieuwe hoogstamboomgaard gedacht. Het kost zeker 30 jaar voordat er sprake is van een volwaardige hoogstamboomgaard.. Als die nieuwe boomgaard er al komt, is die natuurlijk al lang gesneuveld voor het eerste fruit geplukt kan worden: de zonnepanelen zijn voor die tijd immers aan vervanging toe.
  Zonne-energie heet niet rendabel te zijn voor bedrijven. Hier treffen we een snelle jongen die er wel brood in ziet. Het zicht op de bedrijfsstructuur van het geplande veld met zonnepanelen is in ieder geval wel zo veel mogelijk aan het oog onttrokken. Een vastgoedBV die verhuurt aan een exploitant van  zonnepanelen en deze koopt zijn zonnepanelen bij een nog op te richten fabriek. Al die bedrijven hebben een en dezelfde eigenaar.
  In haar landschapsvisie geeft de gemeente Vianen aan dat het omringende gebied tot de kernrandzone behoort. Zij ziet het als een opgave dit gebied aantrekkelijk en toegankelijk te maken voor de bewoners van de aanliggende woonwijken. De NVW ziet dit initiatief niet als een stap in die richting.
  Annelies van Egmond

 2. Webmaster Auteur bericht

  ‘Raad, zeg gewoon nee tegen zonnepark’
  (HetKontakt.nl, 22 jun 2017)
  VIANEN • Als de gemeenteraad Vianen over twee weken de procedure start voor de aanleg van een grote zonnepark in het buitengebied van Hagestein zet dat de deur open voor nog meer aanvragen in het landelijk gebied. Die waarschuwing kwam dinsdagavond tijdens de forumavond van Peter Verschoor van de Natuur- en Vogelwacht de Vijfheerenlanden.

  De zonnepanelen van 2 meter en 30 centimeter hoog zijn gepland in het open landschap achter de Biezenweg. “Daar waar het oeverwallandschap over gaat in het veenweidegebied”, aldus deskundige Verschoor. “Het is en blijft een enorme aantasting.” Verschoor omschrijft de ingreep als een zware ruimtelijke kwaliteitsverslechtering waar te lichtzinnig mee om wordt gegaan. Lees verder

Gesloten voor reacties.