Stichting Groene Hart Streekproducten is de rechtsopvolger van Groene Hart, kloppend hart en is sinds juli 2012 licentiehouder van het landelijke keurmerk Erkend Streekproduct ®.

Als licentiehouder heeft de stichting het recht en de bevoegdheid om het SPN keurmerk ‘Erkend Streekproduct’ toe te kennen aan producten uit het Groene Hart. De SPN-erkenning is de garantie dat de producten aan alle eisen voldoen, waaronder: grondstoffen uit het Groene Hart, verwerking in het Groene Hart en duurzaamheid.