De Groene Uitweg

Gebiedsgemeenten:   Amsterdam, Utrecht, Muiden, Naarden, Hilversum, Weesp,                                                              Wijdemeren, Stichtse Vecht, De Ronde Venen.
Kwaliteitskaart ; Atlaskaart 

GroeneUitweg

Uitvoeringsprogramma II Groene Uitweg, 2007

De Groene Uitweg is een gebied tussen Amsterdam en het Gooi. Het is een bijzonder gebied, het maakt namelijk deel uit van drie nationale landschappen, de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Stelling van Amsterdam en het Groene Hart. Het straalt landelijke rust en openheid uit, met weidse uitzichten en een afwisselend landschap bestaande uit oude kronkelende veenrivieren en polder- en plassenlandschappen. Deze onderdelen bepalen het bijzondere van dit landschap.

In september 2003 hebben regionale en plaatselijke overheden en maatschappelijke organisaties het ‘Manifest Uitweg’ ondertekend.

Hierin is de volgende dubbeldoelstelling opgenomen:
1. het verbeteren van de bereikbaarheid tussen Schiphol, Amsterdam en Almere en
2. bescherming en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het plangebied.

Bij de uitwerking van de dubbeldoelstelling is de balans tussen de twee doelen van groot belang. Daartoe zijn zes speerpunten opgesteld die richting geven aan de uit te voeren projecten:

  1. Bekendheid, toegankelijkheid en verblijfskwaliteit: het gebied moet aantrekkelijker en toegankelijker worden voor recreanten uit de omliggende steden.
  2. Behoud van landschap en cultuurhistorie: de toegang tot de Stelling van Amsterdam en de Hollandse Waterlinie moet verbeterd worden.
  3. Vernieuwend ondernemerschap: vernieuwing agrarische bedrijfsvoering, maar ook versterking van recreatieondernemingen.
  4. Duurzaam beheer landelijk gebied: investeren in natuurbeheer, samenwerking tussen natuurorganisaties en agrariërs.
  5. Ontwikkeling robuuste natuur: investeren in natuurnetwerk, ecologische hoofdstructuur en de ‘Natte As’ zijn zelfs van internationale betekenis.
  6. Verbetering milieu en bodem: meer duurzaam waterbeheer, verbeteren waterkwaliteit en andere milieu- en waterbeheersingsmaatregelen.

In de Groene Uitweg liggen ecologische verbindingszones tussen enerzijds het plassen- en veenweidegebied en anderzijds het IJmeer. Het is dus belangrijk dat deze verbindingen in stand blijven. In de Groene Uitweg liggen ook de Bloemendalerpolder, het KNSF-terrein en de Horstermeerpolder,  waarover aparte kwaliteitsopgaven zijn opgesteld (zie kwaliteitsopgave).

 Uitvoeringsprogramma 

De projecten van het uitvoeringsprogramma II Groene Uitweg worden uitgevoerd door de Provincie Noord-Holland en partners zoals Natuurmonumenten, LTO Noord, Gewest Gooi en Vechtstreek, Rijkswaterstaat, Agrarische natuur en landschapsvereniging Vechtvallei, Staatsbosbeheer en het waterschap Amstel Gooi en Vecht.
Belangrijke projecten zijn: de Faunapassage Ankeveen-Naardermeer, Ecologische Verbindingszone “Bovendiep”; Bezoekerscentrum ‘s-Graveland (Natuurmonumenten); de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie; Waterberging Horstermeer; Verbreding Landbouw en Bedrijfsregeling agrariërs; Kavelruil Noordelijke Vechtstreek; diverse fietsverbindingen, zoals rondje Naardermeer, Fietsbrug over het Amsterdam Rijnkanaal bij Nigtevecht, Fietsbrug langs de A9 over de Gaasp; kanoroutes, etc.

Bouw- en infrastructuurplannen in De Groene Uitweg

Eind 2012 stemden de statenleden van Noord-Holland in meerderheid in met het plan om de Bloemendaler polder te bebouwen. In een periode van 10 jaar moet in deze polder tussen Weesp en Muiden een woonwijk van 3.000 woningen verrijzen. De polder is tot nog toe open gebleven, hoewel het al eerder als onderdeel uit het Groene Hart geschrapt is. Nu komt dan toch definitief een eind aan dit stukje open landschap; de groene scheg die vanuit het Gooi tot aan Amsterdam doordringt. (Groene Flits 25 feb, 2013)

Gemeente Muiden heeft na jarenlang gesteggel met KNSF-Vastgoed overeenstemming bereikt over het ontwikkelen van de nieuwe woonwijk “De Krijgsman” op het KNSF-terrein. Op het terrein van de oude kruitfabriek zullen straks 1200 woningen verrijzen. (“Einde aan de Groene Uitweg?”, GF 20 jan. 2014)

Momenteel wordt de autosnelweg A1 in zuidelijke richting opgeschoven, waardoor een al een groot deel van de Bloemendalerpolder is verloren gegaan.

zie verder bij Woningbouw KNSF-terrein en Bloemendalerpolder

 

Aan de slag met de Oostelijke Vechtplassen

Op 6 december 2017 hebben 21 organisaties hebben de handtekening gezet om de Oostelijke Vechtplassen klaar te maken voor de toekomst. De Oostelijke Vechtplassen worden ontwikkeld tot een aantrekkelijk en toegankelijk gebied waar mensen graag wonen, werken en recreëren en waar – door een verbetering van de waterkwaliteit – recreatie en natuur goed samengaan en elkaar versterken. Het is het begin van een groot aantal projecten die het gebied in Noord-Holland en Utrecht in tien jaar klaar moeten maken voor de toekomst. De ondertekenaars investeren ruim 77 miljoen euro in het gebied

 

Organisaties

Documenten

zie ook de kwaliteitsopgaven :

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *