Home

      

Stichting Groene Hart stelt zich ten doel de waarden van het Groene Hart te behouden en te ontwikkelen. Het werkgebied van de Stichting is het de contour van het Nationaal Landschap het Groene Hart en de daaromheen gelegen stedelijke gebieden. 

De ontstaansgeschiedenis van het Groene Hart, die nauw verbonden is met de ontwikkeling van het agrarisch gebruik, maakt het tot een gebied dat rijk is aan cultureel erfgoed en natuur. Het is daardoor van grote betekenis als leef- en werkomgeving, zowel voor de inwoners als voor de miljoenen stedelingen die eromheen wonen. Die betekenis en de waarde kunnen alleen behouden blijven als het Groene Hart sociaaleconomisch vitaal blijft en mensen zich met het Groene Hart verbonden voelen.

Als donateur van Stichting Groene Hart draagt u daar aan bij. Op deze website vindt u de diverse activiteiten van Stichting Groene Hart en waarom we het belangrijk vinden ons daarvoor in te zetten.