Economische waarden

In de kern is het Groene Hart een agrarisch gebied. De sector word geconfronteerd met de problematiek van klimaat, bodemdaling en stikstof. Bekijk landbouw. Een toenemend aantal boeren kiest voor verbreding of overstap naar een andere sector als bedrijf. Vooral richting zorgsector, recreatie en toeristenbranche. Ook ontstaan er initiatieven om de ketens in de voedselvoorziening korter te maken en vanuit het Groene Hart direct te leveren aan de bewoners in de stedenring.

De aanwezigheid van een groot, groen, open gebied in de stedenring van de Randstad draagt bij aan de aantrekkelijkheid van gezondheid en welbevinden van de stadsbewoners. Het Groene Hart draagt daarmee in belangrijke mate bij aan de aantrekkelijkheid van Nederland als vestigingsplaats. De economische impulsen door bezoekers en waardering voor de kwaliteiten van het Groene Hart zijn belangrijk voor het Groene Hart zelf, omdat daarmee behoud en ontwikkeling van het gebied kunnen (blijven) samengaan. De gebieden direct grenzend aan de stedelijke ring kennen een sterk recreatief karakter.

In de periode na ‘60  werden de grenzen van het Groene Hart diverse keren aangepast aan de groei van de stedenring. Groei van de bevolking en de welvaart eist zijn tol. De ruimte in het Groene Hart vertegenwoordigt een potentiële financiële waarde voor de eigenaar.  In de komende decennia kan de energietransitie een vergelijkbaar effect hebben. Zo lang schade aan omwonenden en de maatschappij in het algemeen, niet hoeft te worden gecompenseerd, zal de markt kiezen voor de pecunia en de simpele of bekende weg.

het raadsel van de verdwijnende boterkoek