Veenderveld-II, Kaag en Braassem

Gebiedsgemeente  Kaag en Braassem   / Kwaliteitskaart   / Atlaskaart

Veenderveld2De Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland heeft de Veenderpolder aangewezen als zoeklocatie voor een nieuw bedrijventerrein. Dit besluit heeft de provincie genomen tijdens de bekendmaking dat ze afziet van de Oostvlietpolder bij Leiden als nieuw bedrijventerrein, maar nog wel op zoek gaat naar ruimte voor bedrijven elders.

Tegen de bedrijfsbestemming in de Leidse Oostvlietpolder is veel verzet gekomen. Dat heeft ertoe geleid dat gemeente Leiden de bestemming heeft gewijzigd (zie kwaliteitsopgave Oostvlietpolder Leiden). De provincie heeft op verzoek van gemeente Leiden de Verordening Ruimte aangepast. De ondernemers zijn echter niet blij met de wijzigingen en daarom heeft het bedrijfsleven beroep aangetekend tegen het gewijzigde bestemmingsplan. Op 1 juli 2015 oordeelt de Raad van State in een tussenuitspraak (bestuurlijke lus) dat gemeente Leiden te snel is geweest en geeft Leiden de opdracht binnen 26 weken een hernieuwd besluit te nemen.

Ook in Kaag en Braassem is veel weerstand tegen de komst van een bedrijventerrein (omroep West) . De gemeente zit niet te wachten op een extra bedrijfsterrein. Dat heeft tot een hernieuwd debat geleid in de gemeenteraad van Kaag en Braassem. Daarin is gesteld dat B&W en de Raad niet gaan meewerken aan een nieuw regionaal bedrijfsterrein . De gemeente Kaag en Braassem houdt vast aan het oude standpunt: eerst moeten de andere terreinen vol zijn (en dat is geenszins het geval) en bovendien moet er dan een particuliere projectontwikkelaar zijn die het gaat doen. De gemeente gaat geen risicovol plan ontwikkelen.

 

Organisaties

Documenten

zie kwaliteitsopgave Oostvlietpolder Leiden

 

Reacties

De Stichting Groene Hart heeft recentelijk nog met een inventarisatie van te koop staande bedrijven en kantoren aangegeven dat er sprake is van een fors overschot aan leegstaande bedrijventerreinen. Het is dus zaak om eerst de leegstand ter hand te nemen en het groene hart ongemoeid te laten.
Aanwijzing van deze locatie is des te vreemder omdat gemeente Kaag en Braassem waarin die polder gelegen is al een gebied bij Leimuiden heeft aangewezen als uitbreidingslocatie voor bedrijven: Drechthoek-II.

De Stichting Groen Licht begrijpt niets van deze ommezwaai; de provincie heeft dit gebied juist als belangrijk vogelweidegebied aangewezen.
Ook de Vereniging tot behoud van het open landschap van Kaag en Braassem heeft zich samen met de Stichting Groene Hart uitgesproken tegen deze nieuwe aantasting van het open groene landschap.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *