Groendijck-Oost, Driebruggen

Gebiedsgemeente  Bodegraven-Reeuwijk    / Kwaliteitskaart   / Atlaskaart

GroendijckOostDriebruggen is een dorp in de voormalige gemeente Reeuwijk, nu Bodegraven-Reeuwijk, en is gelegen aan de Dubbele Wiericke op de kruising van de vroeger redelijk belangrijke vaarroute over de Dubbele Wiericke en de weg (de Groendijck) van Waarder naar Reeuwijk.

Het project Groendijck-Oost kent zijn start in 2007, toen de gemeente met projectontwikkelaar Janssen de Jong een ontwikkelingsovereenkomst sloot voor Groendijck-Oost en Wiericke Weide. In het plangebied De Groendijck-Oost zullen maximaal 86 woningen (inclusief pastorie) gerealiseerd kunnen worden. Daarnaast biedt het plan ruimte aan een kerkgebouw en bijbehorende openbare ruimte.

In 2013 is een ontwerp bestemmingsplan voorgelegd, waarin Groendijck-Oost als ontwikkellocatie wordt aangewezen. Een agrarisch bedrijf is verplaatst, een nieuw kerkgebouw met pastorie en parkeergelegenheid voor de Hersteld Hervormde Gemeente wordt mogelijk gemaakt. Verder kunnen max. 86 nieuwe woningen worden gebouwd. Door grote weerstand van bewoners en organisaties is het plan in eerste instantie niet goedgekeurd.

Uiteindelijk is op 5 maart 2014 het bestemmingsplan vastgesteld. In een volgende beroepsprocedure is het bestemmingsplan echter vernietigd. De brede maatschappelijke bestemming voor het kerkperceel is te ruim en maakt meer mogelijk dan alleen een nieuwe kerk. Verder vindt de Raad van State dat de gemeente meer onderzoek moet doen naar de nadelen van de geplande woningbouw in Driebruggen voor een aantal gevestigde bedrijven, zoals dat van Van der Steen. De bezwaarmakers hebben aangetoond dat de dorpsuitbreiding is gelegen in het door de provincie aangewezen stiltegebied en dat er onvoldoende vervangende waterberging is voor het dempen van sloten.

Op 16 september 2015 heeft de gemeenteraad het gerepareerde bestemmingsplan ‘De Groendijck-Oost, Driebruggen’ gewijzigd vastgesteld.

 

Reacties

Bewoners en organisaties vinden de uitbreiding veel te groots voor deze kleine landelijke kern met beperkte bereikbaarheid. Er zijn immers net andere woningbouwprojecten gerealiseerd: Drie Hoven (33 woningen) en De Wiericke Weide (18 woningen).  Het risico bestaat dat met al die voortschrijdende bouwplannen ook het vogeltrekgebied de Ruige Weide zal worden aangetast, een nu nog geheel open veenweidegebied. Vrees bestaat voor aantasting van het stiltegebied.

Bedrijven voorzien problemen wanneer woningen te dichtbij worden gebouwd.

Organisaties

 Documenten

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *