Wie gaat over het Groene Hart?

Het Groene Hart ligt in drie provincies, 30 gemeenten en vier waterschappen. Hoe krijgen we het voor elkaar om een gemeenschappelijke koers uit te zetten met ruimte voor locale en regionale variaties?
SGH is geen overheid. SGH wil de samenhang vooral bevorderen door alle andere organisaties en partijen te verbinden en deelgenoot te komen van een toekomstvisie.

[Alle dossiers van/over activiteiten in dit kader zitten onder deze knop]

Vanaf 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Daarbij hoort ook één rijksvisie op de leefomgeving: de Nationale Omgevingsvisie. Op weg naar deze visie zet het Kabinet een eerste stap met de startnota ‘De opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie’.  NOVI Nationale Omgevingsvisie: 1 visie voor het omgevingsbeleid van Nederland

Opgaven op het gebied van klimaatverandering, energietransitie, circulaire economie, bereikbaarheid en woningbouw zullen Nederland flink veranderen.
De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) geeft richting, met als invalshoeken een slimmer gebruik van de ruimte, het centraal stellen van de kwaliteit van gebieden en vooral ook het tijdig maken van keuzes.

De Stichting Groene Hart is een van de deelnemers aan de discussie om die visie verder inhoud te geven. Samen met de stuurgroep Groene Hart is gewerkt aan het Perspectief Groene Hart 2040 .

Groene Flits 22-06-20

  • Bussinesscase of publieke afweging?

 Groene Flits 31-08-20

  • Mag ik een onsje sturing van u?

Krimpenerwaard door de ogen van Wageningse studenten

Wat maakt de Krimpenerwaard tot zo’n aantrekkelijk woon- en werkgebied? Wat zijn de belangrijkste factoren voor het welbevinden van de inwoners? En heeft de bevolkingsontwikkeling daar grote invloed op? Zie… Lees verder »

Posted in Actueel, Omgevingsvisie | Tagged , , | Reacties uitgeschakeld voor Krimpenerwaard door de ogen van Wageningse studenten

Vijf visies op de Krimpenerwaard

Een frisse wind met een behoudende tint Een frisse wind met een behoudende tint is de visie van Planbureau Zuid5 voor een vernieuwde Krimpenerwaard. Bij vernieuwing ligt voortdurend de nuance… Lees verder »

Posted in Actueel Uitgelicht, Omgevingsvisie | Reacties uitgeschakeld voor Vijf visies op de Krimpenerwaard

Provincie Utrecht legt de bal bij de gemeenten

De Staten van Utrecht willen hard aan de slag met de energietransitie.  Dat valt te waarderen. Het lastige is dat zij in hun concept omgevingsvisie ruimte bieden aan windturbines en zonnevelden,… Lees verder »

Posted in Omgevingsvisie | Tagged , , | Reacties uitgeschakeld voor Provincie Utrecht legt de bal bij de gemeenten