ANBI

Algemeen

  • Statutaire naam: Stichting Groene Hart.
  • RSIN / fiscaal nummer: 8082 243 60.
  • KvK 30146095.
  • ANBI-status: Ja, voor onbeperkte tijd.

Contactgegevens

Doelstelling

De stichting heeft ten doel de bescherming en het duurzame behoud van de cultuur-, natuur-, landschaps- en milieuwaarden van het Groene Hart in hun onderlinge samenhang, met aandacht voor de leef-, en woonomgeving van de bewoners van het Groene Hart en de bijdrage die de agrarische sector daaraan kan bijdragen.

Jaarverslag 2017

Financieel jaarverslag 2016

Financieel jaarverslag 2015