ANBI

Stichting Groene Hart is een ANBI. Het betekent dat giften, erfstellingen en legaten  onder het nultarief van het schenkingsrecht en successierechten vallen.

Voor u betekent dat indien u een schenking doet aan onze stichting, u de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek kunt brengen op uw inkomen.

Periodiek schenken aan een ANBI is ook een mogelijkheid. Dit zijn volgens de wet giften in de vorm van vaste periodieke uitkeringen voor een periode van minimaal vijf jaar.

Als u hiervan gebruik wilt maken, neem dan contact op met de penningmeester via administratie@groenehart.info


Algemeen

  • Statutaire naam: Stichting Groene Hart.
  • RSIN / fiscaal nummer: 8082 243 60.
  • KvK 30146095.
  • ANBI-status: Ja, voor onbeperkte tijd.
  • Rekeningnummer: NL23 INGB 0009 4832 96

Contactgegevens

Doelstelling

De stichting heeft ten doel de bescherming en het duurzame behoud van de cultuur-, natuur-, landschaps- en milieuwaarden van het Groene Hart in hun onderlinge samenhang, met aandacht voor de leef-, en woonomgeving van de bewoners van het Groene Hart en de bijdrage die de agrarische sector daaraan kan bijdragen.

JAARVERSLAGEN

JAARREKENINGEN

BELEIDSPLANNEN