Routes

INDUSTRIEEL ERFGOED IN HET GROENE HART

Het Groene Hart bestaat beslist niet alleen uit  groene weilanden, boeren, vee en kaas.  Er liggen behoorlijk wat waterwegen in het gebied en langs deze natte assen  was vroeger en is nu nog steeds veel  industrie te vinden.  Rivieren en kanalen hadden ruim een eeuw geleden de functie van snelwegen en dienden om grote hoeveelheden vracht, grondstoffen en goederen te vervoeren. Bovendien waren langs de oevers vele scheepswerfjes te vinden

Eind 19de eeuw komt in Nederland de industrialisatie goed op gang met de introductie van de stoommachine. Een machine kan, in tegenstelling tot een arbeider, dag en nacht werken. De ontwikkelingen volgden elkaar in rap tempo op: boten waren niet meer afhankelijk van wind, de trein zorgde voor een nieuwe vorm van vervoer, het laaggelegen land werd door stoomgemalen bemaald i.p.v. molens, de stoommachine produceerde bovendien elektriciteit en dus was men ook niet meer afhankelijk van daglicht. Het veroorzaakte een enorme schaalvergroting op allerlei gebied. Het milieu had echter flink te lijden van deze industriële revolutie: vervuiling van lucht en water werd een groot probleem.

Vandaag de dag is de industrie verplaatst naar terreinen aan de randen van woonkernen met  strenge(re) milieuregels. Veel van de oude, 19- en vroeg 20eeuwse industriële gebouwen zijn intussen monumenten geworden en hebben een herbestemming gekregen.

De Stichting Groene Hart heeft een aantal wandel- en fietsroutes uitgezet die voeren, niet alleen langs industriële objecten, maar vaak ook langs begraafplaatsen waar  graven van bekende ‘captains of industry’ te vinden zijn. Dit zijn vaak prachtige, oude locaties met monumentale beplanting.

De routes zijn gerealiseerd met een financiële bijdrage in het kader van “Groen Verbindt”.   

 Wandeling Leerdam  (circa 4 km)

Bij de naam Leerdam denken we aan glas. Leerdam is stad en merknaam tegelijk. Die merknaam vindt zijn oorsprong in het begin van de 20e eeuw toen P.M. Cochius aantrad als directeur van de glasfabriek. Hij was het die  betaalbaar en goed ontworpen glaswerk wilde produceren, in plaats van de karakterloze stukken die de markt tot dan toe overspoelden. Veel industrieel erfgoed dat we op de wandeling tegenkomen heeft uiteraard een connectie met glas.


Binnenkort worden hier meer routes toegevoegd.