Bestuur en organisatie

Het bestuur bestaat uit 10 leden:

Voorzitter Kees van Velzen, e-mail
Penningmeester: Leen van de Sar
Secretaris: Martine van Eldik
Lid Bart Crouwers
Lid Annelies van Egmond
Lid Annemiek Roessen
Lid Joke Stoop
Lid Theo Vogelzang
Lid Henno Hak

BELONINGSBELEID

De bestuursleden van Stichting Groene Hart ontvangen voor hun werkzaamheden ten behoeve van de stichting geen vergoeding.
Wel kunnen werkelijk gemaakte kosten worden vergoed.