Bestuur en organisatie

Het bestuur bestaat uit 7 leden:

Voorzitter Kees van Velzen, e-mail
Penningmeester: Martine van Eldik
Secretaris: Ton de Gans
Lid Annelies van Egmond
Lid Annemiek Roessen
Lid Joke Stoop
Lid Theo Vogelzang

BELONINGSBELEID

De bestuursleden van Stichting Groene Hart ontvangen voor hun werkzaamheden ten behoeve van de stichting geen vergoeding. Wel kunnen werkelijk gemaakte kosten worden vergoed.

JAARSTUKKEN EN BELEIDSPLANNEN