Bestuur en organisatie

Het bestuur is als volgt samengesteld:

Wie Wat Portefeuille
Kees van Velzen Voorzitter, email Algemene vertegenwoordiging, Representatie, Pers
Ton de Gans Secretaris, email  Secretariaat, Bedrijfsvoering, Communicatie (Flits/Groene Hart Visie)
Martine van Eldik Penningmeester Financiën, Erfgoed
Thijs Cuijpers Lid IT & Communicatie (Flits/Groene Hart Visie)
Annelies van Egmond Lid Actie-ondersteuning & Netwerk (ondersteuningsverzoeken, contacten met gebiedsplatforms)
Marco Kastelein Lid Netwerk overheid, Denktank (waaronder Pact en Platform GH)

BELONINGSBELEID

De bestuursleden van Stichting Groene Hart ontvangen voor hun werkzaamheden ten behoeve van de stichting geen vergoeding. Wel kunnen werkelijk gemaakte kosten worden vergoed.

JAARSTUKKEN EN BELEIDSPLANNEN