Onze missie

De missie van de stichting is om, gemotiveerd door de betekenis van het Groene Hart voor de regio zelf en voor haar omgeving, en gestimuleerd door de kansen die er liggen, invloed uit te oefenen op de ontwikkelingen in het Groene Hart, zodanig dat de kernkwaliteiten van het gebied worden versterkt. We doen dat door het stimuleren van andere partijen om de goede dingen te doen en door zelf welgekozen activiteiten en projecten uit te voeren. We werken daartoe aan versterking en verbreding van onze achterban en gaan strategische allianties aan met andere gebiedspartijen. We betrekken altijd andere stakeholders in het gebied bij onze activiteiten. Door een mix van activiteiten gericht op behoud én ontwikkeling van de regio zorgen we ervoor dat we een aantrekkelijke partner zijn voor initiatieven van derden.

Lees hier onze volledige statuten.