Landbouw & Streekproducten

65% van de oppervlakte van het GH wordt agrarisch gebruikt, vooral door melkveehouders.
De moderne (hedendaagse) bedrijfsvoering bevordert de bodemdaling, reduceert de biodiversiteit en bedreigt de kwaliteit van het landschap. Hoe ziet de landbouw-van-de-toekomst in het Groene Hart eruit, waarin de stopzetting van bodemdaling, groei van de biodiversiteit en rentmeesterschap van de boer de uitgangspunten zijn? Wat is er nodig om dat te bereiken?
SGH wil de uitdagingen in kaart brengen en het debat stimuleren met alle betrokkenen en belanghebbenden.

Groene Flits 14-09-20

 • Boeren Nieuwkoop willen stikstofruimte verleasen
 • Landbouw Krimpenerwaard landschapsinclusief
 • Naar een new deal tussen boer en maatschappij
 • Mensen eten uit de korte keten

speciale editie 3-09-20

Groene Flits 31-08-20

 • 13 miljoen voor remmen bodemdaling
 • Zuid-Hollandse stikstof in kaart

Groene Flits 22-06-20

 • Nederlands voedselsysteem 2050: gezond en circulair

Groene Flits 08-06-20

 • Verduurzaming landbouw Zuid-Holland

Groene Flits 25-05-20

 • Hoe naar natuurinclusieve veehouderij?

Groene Flits 20-07-20

 • Land van ons
 • Analyse van debat over kringlooplandbouw

Groene Flits 11 mei 20

 • Goed met landschap omgaan, kan veel opleveren.

Groene Flits 06-04-20

 • Investeer in natte toekomst van veenweidegebied
 • Wegen en bodemdaling

Gezamenlijke aanpak Regio Deal bodemdaling Groene Hart

Acht overheden in het Groene Hart starten samen met het Rijk een aanpak voor het omgaan met bodemdaling. Dat hebben ze afgesproken in de Regio Deal bodemdaling Groene Hart, die… Lees verder »


Posted in Actueel Uitgelicht, Landbouw en Bodemdaling

|

Reacties uitgeschakeld voor Gezamenlijke aanpak Regio Deal bodemdaling Groene Hart

Nieuwe aanpak voor de veenweiden van het Groene Hart

“Maak van het Groene Hart een gevarieerd landschap, waarbij het type veenbodem het waterpeil bepaalt en het soort landgebruik.”Deze boodschap gaven de Provinciaal Adviseurs Ruimtelijke Kwaliteit van Zuid-Holland, Utrecht en… Lees verder »


Posted in Actueel Uitgelicht, Landbouw en Bodemdaling

|

Reacties uitgeschakeld voor Nieuwe aanpak voor de veenweiden van het Groene Hart

Minder uitstoot broeikasgas in de landbouw is mogelijk

Slimmer landgebruik moet de afbraak van veen remmen. Zo moet je de veenoxidatie verminderen en meer CO₂ vastleggen in de bodem door het organisch stofgehalte te verhogen. Er zijn verschillende… Lees verder »


Posted in Actueel Uitgelicht, Landbouw en Bodemdaling

|

Reacties uitgeschakeld voor Minder uitstoot broeikasgas in de landbouw is mogelijk

Natuurboerderij Hoeve Stein geslaagd experiment

Sinds 2011 wordt op Hoeve Stein door een melkveebedrijf geëxperimenteerd met natuurbeheer. In deze pilot is een gangbare melkveehouderij omgevormd tot een biologische natuurboerderij. Uit onderzoek is nu gebleken dat… Lees verder »


Posted in Actueel Uitgelicht, Landbouw en Bodemdaling

|

Reacties uitgeschakeld voor Natuurboerderij Hoeve Stein geslaagd experiment

Klimaatslim boeren in polders bij de Vlist

Twintig boeren in de polders bij de Vlist gaan maatregelen nemen die de bodemdaling remmen, de waterkwaliteit verbeteren en de melkveehouderij verduurzamen. Daarvoor hebben ze een intentieovereenkomst getekend. Uitgangspunt van… Lees verder »


Posted in Actueel Uitgelicht, Landbouw en Bodemdaling

|

Reacties uitgeschakeld voor Klimaatslim boeren in polders bij de Vlist

D66 & GroenLinks: Grondwaterpeil veenweidegebieden moet omhoog

GroenLinks en D66 willen dat de waterpeilen in veengebieden omhoog gaan. Voor melkveehouderijen wordt het grondwaterpeil kunstmatig laag gehouden. Daardoor klinkt de grond in en komt 7 megaton CO2 vrij…. Lees verder »


Posted in Actueel Uitgelicht, Landbouw en Bodemdaling

|

Reacties uitgeschakeld voor D66 & GroenLinks: Grondwaterpeil veenweidegebieden moet omhoog

“We moeten toe naar een ander peilbeheer in de veenweidegebieden.”

Het kan niet zo doorgaan met de doorgaande peilverlagingen in de veenweiden en de daarmee gepaard gaande bodemdaling. Daar zijn nu toch echt ingrepen voor nodig. Volgens Theo Vogelzang van Wageningen… Lees verder »


Posted in Actueel Uitgelicht, Landbouw en Bodemdaling

|

Reacties uitgeschakeld voor “We moeten toe naar een ander peilbeheer in de veenweidegebieden.”