Werkwijze

De Stichting Groene Hart focust zich op het geheel van het Groene Hart, waarbij onze werkwijze en werkstijl de volgende kenmerken hebben:

  • We springen met terughoudendheid in op de ontwikkelingen in onderdelen van het gebied; we steunen in dat geval vooral lokale en regionale partijen. Maar we zullen niet aarzelen ontwikkelingen in delen van het gebied actief te gebruiken om onze kijk op het geheel van het Groene Hart te onderstrepen.
  • We zijn gepassioneerd, deskundig, met open oog voor andere belangen, maar altijd uitgesproken over de (gewenste) ontwikkeling van het gebied.
  • We werken daarbij vanuit de overtuiging dat we anderen nodig hebben om ons doel te bereiken. Kenmerk van onze werkwijze is dan ook de gerichtheid op samenwerking. De Stichting Groene Hart wil de verbindende factor zijn van het maatschappelijk veld in de regio, een platform bieden aan de vele betrokken organisaties die in het gebied actief zijn en spreekbuis voor hen zijn op het niveau van het Groene Hart als geheel.
  • We onderhouden intensieve contacten met betrokken organisaties en we zijn niet uit op eigen eer, maar op een hoogwaardig en vitaal Groene Hart.
  • We werken vanuit de behoeften van de mensen en organisaties die ons steunen (bottom up) en geven daaraan gestalte door raadplegingen, werkgroepen, klankbordgroepen, themabijeenkomsten, enz.
  • We organiseren halfjaarlijks een Groene Hart Beraad voor lokale en regionale organisaties die actief betrokken zijn bij het Groene Hart.