Energie in het Groene Hart

Zoveel mogelijk hernieuwbare energie – dat is het adagium en de uitdaging voor de 21ste eeuw. Wat betekent dat voor het Groene Hart? Moeten we windmolens mijden? Wordt de landschappelijke kwaliteit aangetast door weilanden met zonnepanelen? Zijn alternatieve energiebronnen die met name in het Groene Hart beter passen?

Groene Flits 20-02-20

 • Energietransitie

Groene Flits 17-02-20

 • Energietransitie

Groene Flits 3-02-20

 • Natuur versus klimaat – windmolens Zijderveld

Groene Flits 14-09-20

 • Zet in op Parijs én ruimtelijke kwaliteit

Groene Flits 31-08-20

 • Vogelsterfte windturbines groter dan gedacht

Groene Flits 3-02-20

 • Grote zonneparken invloed op bodem en bodemleven
 • Zonnepanelen op rioolwaterzuiveringen

Groene Flits 22-06-20

 • ‘Zonnig Zuid-Holland’: zonnepanelen op grote daken.

Groene Flits 20-07-20

 • Zonnecollectief ontzorgt agrariërs.

Groene Flits 20-04-20

 • Leidraad zonneparken Noord-Holland

Groene Flits 03-02-20

 • zonneparken bodemleven

 Groene Flits 20-07-20

 • Energie uit oppervlaktewater. (webinar)

 Groene Flits 22-06-20

 • Aquathermie steeds meer in beeld

Meer informatie over aquathermie kun je vinden met de link:

Meer informatie over warmte uit asfalt kun je vinden met de link:

Groene Flits 20-04-20

 • Aquathermie in Groene Hart