Aquathermie steeds meer in beeld

      Reacties uitgeschakeld voor Aquathermie steeds meer in beeld

Naast zon- en windenergie komt nu ook aquathermie als duurzame bron steeds meer in beeld. Haalbaarheidsstudies laten zien dat energie uit oppervlaktewater en afvalwater goede mogelijkheden bieden voor verwarming van woningen. Dit jaar is aquathermie voor ’t eerst ook in de SDE++ subsidieregeling opgenomen. Het gaat nog veelal om burgerinitiatieven die aan de weg timmeren, maar ook waterschappen en energiemaatschappijen zien steeds meer de waarde van warmte uit water. Zoals blijkt uit promovideo’s van Stichtse Rijnlanden en van Rijnland: “De waterschappen zitten op goud”.

 

Promotie video’s over aquathermie van:

Haalbaarheidsstudies:

Veel gestelde vragen:

Verdere informatie:

 

 

Plassen geschikt als energiebron   (2018-06)

De vele grote wateroppervlakken in het Groene Hart kunnen als warmtebron worden benut als alternatief voor het huidige gasverbruik. Veelal zijn het burgerinitiatieven, zoals bij de Braassemmermeer en de Klinkenbergerplas, die hebben geleid tot concrete plannen. Vanwege het innovatieve stadium zijn nog wel haalbaarheidsstudies vereist. Daarvoor is de steun nodig van gemeente en waterschap en van provinciale subsidies.
De plassen waaraan de warmte wordt onttrokken worden elke zomers weer opgewarmd; deze warmte kan in de grond worden opgeslagen voor gebruik in de winter. Die opslagtechniek (Koude Warmte Opslag, KWO) wordt al breed wordt toegepast.
Ook de waterschappen ontwikkelen plannen voor warmtewinning bij gemalen, die grote volumes aan water verpompen, waaruit warmte gewonnen kan worden: de “Smart-polder”.

Documenten