Bedrijventerrein Drechthoek, Leimuiden

Gebiedsgemeente  Kaag en Braassem  /  Kwaliteitskaart  /  Atlaskaart

Uitbreiding bedrijventerrein Drechthoek, Leimuiden

aansluiting_leimuiden_2014-

De KVK heeft de toenmalige gemeente Jacobswoude  in 2006 verzocht om Drechthoek II te bouwen grenzend aan Drechthoek 1 om ruimte te bieden aan groeiende bedrijven binnen Jacobswoude. Dit zou gecombineerd kunnen worden met vernieuwing van het centrum van Leimuiden. Later is het onderwerp ook gecombineerd met de verbetering van de verkeerdoorstroming op de drukke N207 tussen Leimuiden en Alphen aan den Rijn.
(In januari 2009 is Jacobswoude opgegaan in de gemeente Kaag en Braassem)

Uit een enquête onder de bewoners van de Burg. Bakhuizenlaan is gebleken dat driekwart tegen uitbreiding van bedrijventerrein Drechthoek is. Om tegemoet te komen aan de tegenstand is het college van B&W in juli 2008 in overleg getreden met gemeente Aalsmeer om de Burg. Bakhuizenlaan verkeersluw te maken. Er is onderzoek gedaan naar de geschiktheid van de infrastructuur rond Leimuiden om het nieuwe bedrijventerrein te ondersteunen. Ook is de gemeente begonnen met verwerving van de gronden voor het nieuwe bedrijventerrein.

In  2010 is het onderwerp weer opgepakt; op een bewonersbijeenkomst op 25 mei 2010 werden plannen gepresenteerd voor de N 207 in Leimuiden en de ontwikkelingen rond de Drechthoek II. Meer dan 60 mensen kwamen naar de bijeenkomst.

Op 18 april 2011 is de Nota van Uitgangspunten voor de ontwikkeling van Drechthoek II vastgesteld. In juni 2012 is een voorontwerp ter visie gelegd en op 22 mei 2013 het ontwerpbestemmingsplan.
Het bestemmingsplan is op 20 november 2012 door de gemeenteraad vastgesteld. Hiertegen is beroep aangetekend.

Raad van State vernietigt bestemmingsplan Drechthoek
Nadat in 2013 het besluit van de gemeente bij wijze van voorlopige voorziening is geschorst, is op 26 november 2014 het hele bestemmingsplan en exploitatieplan door de Raad van State vernietigd. Daarmee vervallen de plannen voor de uitbreiding van bedrijventerrein Drechthoek in Leimuiden.
De provincie en gemeente gaan nu samen bekijken wat de uitspraak voor consequenties heeft voor de realisatie van de Passage Leimuiden. Het bestemmingsplan Drechthoek is één van de bestemmingsplannen die nodig zijn voor het aanpassen van de kruising N207 bij Leimuiden. Volgens de gemeente betekent niet dat de verbreding van de N207 tussen Leimuiden en Alphen aan den Rijn stil ligt.
Wat het bedrijventerrein betreft moet de gemeente nu op zoek naar alternatieve locaties op bestaande terreinen. Eerder heeft de Stichting Groene Hart al aangegeven dat er op korte afstand (m.n. in Nieuw Vennep) nog voldoende ruimte beschikbaar is. De Ladder voor duurzame verstedelijking schrijft ook voor dat eerst de noodzaak voor uitbreiding en actuele regionale behoefte bekeken moet worden alvorens weer een nieuw stukje van het open groene hart af te knabbelen. Niet de ruimte binnen de rode contouren maar binnen het Bestaand Stedelijk en Dorpsgebied (BSD) wordt leidend in het nieuwe ruimtelijke beleid.

Nieuw plan
Vanuit de markt wordt een nieuw plan ontwikkeld (door Mourik Groot-Ammers) voor een bedrijventerrein, waarin ruimte is voor Sushi Ran, een grote werkgever in productie van sushi. Daarin is ook een nieuwe ontsluitingsweg opgenomen, waardoor aan de bezwaren van bewoners aan de Burgemeester Bakhuizenlaan tegemoet gekomen kan worden. Dit plan is 8 oktober 2015 gepresenteerd.

Organisaties

Documenten

 

zie ook Kwaliteitsopgave Woningbouwplannen Leimuiden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *