Braassemerland

Gebiedsgemeente  Kaag en Braassem   /  Kwaliteitskaart   /  Atlaskaart

Braassemerland

Het plangebied Braassemerland is door de provincie Zuid-Holland aangewezen als transformatiegebied. Het doel is om het gebied gefaseerd te transformeren van glastuinbouw naar wonen, groen, natuur en recreatie.
Het definitieve Masterplan Braassemerland is op 21 april 2008 door de gemeenteraad vastgesteld.
De beoogde ontwikkeling van Braassemerland is MER-beoordelingsplichtig, omdat er meer dan 2.000 woningen gebouwd worden buiten de bebouwde kom.
De gemeenteraad van de voormalige gemeente Alkemade heeft op 1 oktober 2008 het ontwerpbestemmingsplan Braassemerland vastgesteld.
College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op 9 juni 2009 het bestemmingsplan “Braassemerland” gedeeltelijk heeft goedgekeurd.

Braassemerland heeft vier deelgebieden, die fasegewijs worden ontwikkeld. Dit zijn naast de inmiddels gerealiseerde Veilingvaart en Noorderstaete: Oevers, West-End en GEM, waaronder de Akkers
… Langzaam worden ook de contouren duidelijk van het eerste deel van Braassemerland dat de Gemeenschappelijke Exploitatiemaatschappij Braassemerland (GEM) ontwikkelt. Uiteindelijk komen er 1150 woningen, maar er wordt de komende twee jaar bescheiden gestart met 180 huizen.

1.150 woningen in Kaag en Braassem
De gemeente Kaag en Braassem gaf groen licht voor de eerste twee fasen van project Aan de Braassem. Deze gebiedsontwikkeling omvat de bouw van 1.150 woningen, aldus Braassemerland VOF, samenwerkingsverband tussen de gemeente Kaag en Braassem, Bouwmaatschappij Verwelius en VolkerWessels Vastgoed. http://www.vastgoedmarkt.nl/nieuws/2015/10/14/toestemming-voor-1.150-woningen-in-kaag-en-braassem