Duurzame energie in Rijnenburg/Reijerscop

Afgelopen jaar zijn diverse initiatiefnemers aan de slag gegaan met voorstellen voor het inrichten van een duurzaam energielandschap in Rijnenburg/Reijerscop. Het ontwerpproces van dit energielandschap wordt 9 oktober afgerond met een laatste werkbijeenkomst. Er zijn zes scenario’s ontwikkeld voor windenergie en/of zonenergie, al dan niet gekoppeld aan recreatie en natuurontwikkeling. Naast commerciële partijen zoals Eneco zijn ook buurtbewoners, verenigd in “Rijne Energie” betrokken bij de plannen.

Uitnodiging en aanmelding: “Blijf op de hoogte en denk mee” Meer informatie, zie Terugkoppeling bijeenkomsten en Videopresentatie 6 scenario’s

 

Nieuwe ontwikkelingen 

Windturbines en zonnevelden in Utrechts energielandschap Rijnenburg, 16 jan. 2020

Elf windmolens en 227 hectare zonnepanelen in Rijnenburg en Reijerscop  AD, 3 april2019
Maximaal elf windmolens en ruim 227 hectare zonnepanelen. Daarvoor willen burgemeester en wethouders ruimte bieden in het zogeheten energielandschap in de polders Rijnenburg en Reijerscop. Wethouder Lot van Hooijdonk (Energie) heeft dat vanochtend bekendgemaakt.
Het is een concept voorstel, waarover de omliggende gemeenten, omwonenden en belanghebbenden nog worden geraadpleegd. Nog voor de zomer wil Van Hooijdonk een definitief voorstel voorleggen aan de gemeenteraad. … In het voorstel van het college wordt ook rekening gehouden met een roeibaan.

Zie verder informatie Gemeente utrecht.nl/Duurzame energie in Rijnenburg en Reijerscop

 


Eerdere berichtgeving:

Lees ook

 

 

Wie zijn de initiatiefnemers?

De initiatiefnemers voor de ontwikkeling van zonne- en windenergie zijn:

  • Bewonerscollectief Rijne Energie
  • BHM Solar
  • Eneco Generation & Storage

De initiatiefnemers voor de ontwikkeling van zonne-energie zijn:

  • BAM Energy Systems / Wirsol
  • Kopgroep Rijnenburg & Consortium Rijnenburg (AM bv, Amvest, Ballast-Nedam Development, Bouwinvest, Bunnik Projekten, BPD, GroenWest, Latei, Portaal, Slokker, Synchron en Timpaan)
  • Statkraft
  • Tomorrow Energy

Naast initiatiefnemers van zonne- en windenergie kunnen ook initiatieven worden ingebracht op het gebied van recreatie, natuur en landschap.
Initiatieven voor warmtewinning uit (oppervlakte)water ontbreken !!!

Bij Rijne Energie zijn momenteel de volgende organisaties aangesloten:

Rijne Energie wordt gesteund door: