Maximabrug Alphen aan den Rijn

Gebiedsgemeente Alphen aan den Rijn  /   Kwaliteitskaart    /   Atlaskaart

Maximabrug Gemeente Alphen wil een nieuwe brug aanleggen over de Oude Rijn, de Maximabrug. Daarbij is gekozen voor een variant die niet alleen het gebied de Hoogewaard (het “Oog van Koudekerk”) ontsluit, maar in de toekomst ook mogelijkheden (“Bypasses”) biedt voor een rondweg door de Gneppolder. Het betreft de variant hoge brug met tweemaal twee rijbanen en fietspaden. Een variant die 48 miljoen gaat kosten. De provincie heeft een bijdrage van 10 miljoen toegezegd, er vanuit gaande dat het alleen een ontsluiting van de Hoogewaard betreft. Het gevolg van de keuze van Alphen is dat de afrit van de brug aan de Noordkant een grote lus maakt in de Gneppolder, waaraan later een zogenaamde bypass kan aantakken: een kleine bypass naar Alphen of een grote bypass die ten noorden van Alphen aan de N207 aantakt.

4-3-2015: Bouw nieuwe Máximabrug in Alphen begonnen

Reacties-Samenvatting

Bewonersorganisatie ‘Maak het Groene Hart niet hard’, milieuorganisaties en veel bewoners van de Oude Rijnzone vinden dat de Gnephoek open en groen moet blijven. Voor de ontsluiting van Hoogewaard is een minder ingrijpend alternatief voorhanden.
Gemeente wil een westelijke rondweg voor Alphen en in de Gneppolder woningen bouwen.
Provincie wil vooralsnog niet meewerken aan een rondweg en verdere bebouwing.
Stichting Groene Hart vindt dat gemeente een voorschot neemt op een rondweg als onderdeel van een nieuwe (snel)weg A3 door het Groene Hart.

 

Organisaties

Documenten

zie ook kwaliteitsopgave N207-corridor

 

2 gedachten over “Maximabrug Alphen aan den Rijn

 1. MaakHetGroeneHartNietHard e.a.

  Bewonersorganisatie ‘Maak het Groene Hart niet hard’, milieuorganisaties en een overgrote meerderheid van de bewoners van de Oude Rijnzone vinden dat de Gnephoek open en groen moet blijven. Voor de ontsluiting van Hoogewaard is minder ingrijpend alternatief voorhanden: een kleinere rechtstreekse brug naar het industrieterrein. Nu wordt polder Gnephoek opgeofferd. Om een doorsnijding van de landelijke Landlustweg met z’n oude boerderijen te voorkomen moet in de polder een grote lus worden aangelegd. Zo’n grote lus heeft een zeer negatief effect op de aspecten natuur en landschap, zoals blijkt uit de PlanMER Maximabrug.
  Er is geen noodzaak om een brug met dubbele rijbanen aan te leggen. De gemeente heeft onder het mom van een betere ontsluiting van Hoogewaard een voorschot genomen op de aanleg van een rondweg. Bovendien kan zo’n rondweg worden gezien als schakel in de N207-corridor en daarmee als oprit naar een A3-snelweg.

 2. H.J.van der Meer.

  Door de Maximabrug te verbinden met Ofwegen maak je optimaal
  gebruik van bestaande wegen .
  Ook een brug over de Heimanswetering is dan niet nodig.
  Dit is dus de goedkoopste oplossing.
  Dan wordt de aansluiting met de A4 goed benut.

  H.J

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *