Gezamenlijke aanpak Regio Deal bodemdaling Groene Hart

      Reacties uitgeschakeld voor Gezamenlijke aanpak Regio Deal bodemdaling Groene Hart

Acht overheden in het Groene Hart starten samen met het Rijk een aanpak voor het omgaan met bodemdaling. Dat hebben ze afgesproken in de Regio Deal bodemdaling Groene Hart, die donderdag 21 november officieel van start is gegaan op het Nationaal Congres bodemdaling. Via ruim 20 innovatieve experimenten wordt de komende tijd gewerkt aan oplossingen voor bodemdaling.

Het Groene Hart en andere veengebieden kampen met een zakkende bodem door zetting en het inklinken van veengrond. Dit heeft grote impact. Het heeft gevolgen voor gebruik door landbouwers, in steden zorgt het voor verzakking van huizen en wegen en in het landelijk gebied komt er bij bodemdaling CO2 vrij. De 8 regionale overheden – waaronder de provincie Zuid-Holland – gaan daarom samen met het Rijk, kennisinstellingen, de agrarische sector, bewoners en bedrijfsleven op zoek naar oplossingen om hiermee om te gaan.

Ruim 20 experimenten

Het Rijk en de regionale overheden investeren samen €20 miljoen in de Regio deal. Daarmee worden zo’n 20 experimenten opgestart. Bijvoorbeeld het experiment Boeren op hoog water, waarbij onderzoek wordt gedaan naar een ander boerenbedrijfssysteem op veengrond met een grondwaterstand van slechts 20 cm onder het maaiveld. Experimenten in de stad gaan bijvoorbeeld over drijvend bouwen of betere funderingstechnieken. Los van dat dit mogelijk oplossingen oplevert voor de betreffende situatie, leveren de experimenten ook nieuwe kennis op. Deze kan ook op andere plaatsen in Nederland worden toegepast en daarbuiten.

Alle projecten zijn te vinden via www.bodemdalingdebaas.nl .

Zie voor meer informatie: