Zon op land

      Reacties uitgeschakeld voor Zon op land

Esther van den Bor

Samen overeenstemming
Een brede coalitie van natuur-, milieu-, energie- en bewonersorganisaties heeft zich de afgelopen maanden gebogen over de te stellen eisen aan zonnevelden op land. Hoe pas je deze in het landschap in en houd je rekening met alle belangen. Het resultaat is een gedragscode Zon op Land. Op 13 november j.l. is deze aangeboden aan de vaste commissie Economische Zaken en Klimaat van de Tweede Kamer.
De ondertekenaars zijn de brancheorganisatie Holland Solar, de vereniging van omwonenden van energieprojecten NLVOW, Greenpeace, Milieudefensie, Natuur & Milieu, de Natuur en Milieufederaties, Natuurmonumenten, de koepel van energiecoöperaties Energie Samen en Vogelbescherming Nederland. Samen vertegenwoordigen deze organisaties meer dan 2 miljoen Nederlanders, 400 energiecoöperaties, 1000 lokale natuur- en milieugroepen, vele bewonersgroepen en 170 bedrijven in de zonne-sector, zie Natuur en Milieu.

Drie basisprincipes
De code bevat drie basisprincipes. Deze basisprincipes zijn vertaald in bovenwettelijke regels waartoe de leden van de branchevereniging Holland Solar zich verplichten.
1. Betrokkenheid van de omwonenden.
2. Meerwaarde voor de omgeving. Natuurparken worden bijvoorbeeld ontzien.
3. Oorspronkelijk grondgebruik blijft mogelijk, er is geen sprake van onomkeerbare ontwikkelingen.

Een gemeente zal in de beleidsfase bekijken in hoeverre ambities van bijvoorbeeld gemeenten ingevuld kunnen worden met de beschikbare daken en restgronden: het principe van de ‘zonneladder’. Gemeenten kunnen hierbij de Zonnewaaier van Holland Solar en de Constructieve Zonneladder van de Natuur en Milieufederaties gebruiken. Nu deze gedragscode ‘Zon op land’ is overeengekomen hebben ook bedrijven in de zonne-sector en omwonenden een betere leidraad om te besluiten of, waar en hoe een zonneveld wordt gerealiseerd. De natuurorganisaties zeggen toe de controle uit te voeren.

Als individu blijft het moeilijk ageren. Maar aangezien er steeds meer energiecoöperaties actief zijn (meer dan 500 inmiddels), is het aan te raden daarvan lid te worden. Ook op dit niveau geldt dat je samen sterker staat. HIER opgewekt is het kennisplatform voor lokale energie-initiatieven. Kijk op de site en ga naar het evenement op 29 november.